05 april 2016

Rien Ketelaars overleden

CDA-Vught heeft met grote droefenis vernomen dat zondag j.l. onverwachts Rien Ketelaars is overleden. Rien is jarenlang boegbeeld geweest van het CDA in Vught. Binnen de partij was zijn invloed groot en heeft hij door de jaren heen het CDA binnen Vught duidelijk op de kaart gezet.
Al  jong was hij door zijn werk als technicus en hoofd magazijnbeheer bij de Godshuizen (thans Reinier van Arkel) maatschappelijk actief als vrijwilliger en als bestuurder (voorzitter) van de Katholiek Werkende Jongeren en van het Nederlands Katholiek Vakverbond.  Zijn kwaliteiten bleven niet onopgemerkt en enige jaren later na allerlei fusies binnen de vakbeweging werd hij bestuurslid van het ABVA/KABO. Deze ervaring heeft hij benut in zijn politieke en bestuurlijke loopbaan.
Rien Ketelaars was de grondlegger van de lokale partij Combinatie Christelijke Partijen. Later is deze partij omgevormd tot het CDA. Namens het CDA was Rien Ketelaars in de periode 1970 tot 1998 raadslid, wethouder en locoburgemeester. In de raad was hij vanwege zijn sociale betrokkenheid duidelijk herkenbaar als vakbondsman. Hij was de spreekbuis van de gewone burger in Vught.
Als wethouder (september 1982 tot april 1998) – o.a. belast met de portefeuilles personeel  en organisatie (reorganisatie ambtelijk apparaat), sport en recreatie (renovatie sportaccommodaties), welzijn en ouderenbeleid – is hij van zeer grote betekenis voor Vught geweest.
Als mens was hij zeer toegankelijk, aimabel , vriendelijk en stond altijd voor anderen klaar om te helpen. Niet allen kon hij goed luisteren en gevoelens van anderen helder inschatten, maar hij kon ook mensen bij elkaar brengen en verbinden. Hij wist als geen ander het politieke spel te spelen.  Rien was een rasechte politicus met een grote sociale intelligentie.
In 1998 heeft hij afscheid genomen van de actieve politiek. Daarna bleef hij maatschappelijk actief  als voorzitter van zowel voetbalvereniging de Zwaluw als van de winkeliersvereniging Moleneindplein.  Rien Ketelaars is 76 jaar geworden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.