20 november 2020

CDA en D66 grote winnaars gemeenteraadsverkiezingen Vught

CDA Vught+Helvoirt+Cromvoirt wil iedereen bedanken die ons tijdens verkiezingscampagne heeft gesteund. Dankbaar zijn we ook voor de hartverwarmende felicitaties met het behalen van drie zetels. Wij zijn vooral heel blij dat wij bij de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe kiezers hebben bereikt met onze mensen en boodschap.

Wij hopen dat zij de komende jaren met ons willen meedenken. Wij willen het vertrouwen van de kiezers niet beschamen. Vught verdient een beter bestuur dat samenwerkt en luistert. Wij roepen iedereen in Cromvoirt, Helvoirt en Vught op met ons in gesprek te gaan over onderwerpen die u belangrijk vindt.
In Vught zelf is D66 de grootste partij geworden. De kiezers hebben met hun stem op CDA en D66 het onmiskenbare signaal gegeven dat Vught een beter bestuur wil.

Welk college er ook komt - als CDA-fractie zullen wij ons inzetten om concrete doelen van onze kernpunten te realiseren. Het gaat om wonen, financiën, verkeer, participatie, duurzaam groen en warme samenleving. Voor de zomer van 2021 moeten de wissels worden omgezet met als eerste resultaten tijdelijke woningen en gesprekken over een bijdrage van het Rijk aan de noodzakelijke aanpassingen van ons wegennet als gevolg van de N65.

Wij gaan constructief de gesprekken in met de informateur en de andere partijen. Wij zijn blij dat afgesproken is dat dit proces transparant dient te verlopen. Wij zullen de informateur voorstellen dat  belangrijke partners voor de uitvoering van het collegeprogramma zoals woonstichting Charlotte van Beuningen, Ouderen Samen en Vught Participeert worden uitgenodigd om aan te geven wat zij van het nieuwe college verwachten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.