14 mei 2018

Beoogd college kiest niet voor duurzaam bouwen

Aanpassing woningprijscategorieën 
Het gaat hier om de aanpassing van woningprijscategorieën Isabellaveld en overige projecten in het actuele woningbouwprogramma. De verhoging van de categorieën betaalbaar en middelduur met 25-33% is voor het CDA Vught niet te rijmen met het feit dat we voor onze eigen bewoners betaalbare woningen willen bouwen. De doorstroming wordt in onze ogen op deze wijze niet bevorderd. Bovendien wil het CDA dat er toekomstbestendige woningen worden gebouwd: geen aansluiting meer op het gasnet en energiezuinige woningen. In een poging het raadsvoorstel duurzamer te maken heeft het CDA een amendement ingediend. Dit amendement werd alleen gesteund door D’66 en SP. De beoogde coalitiepartijen PvdA-GL, Gemeentebelangen en VVD stemden tegen. PVDA/GL om de de nog lopende college-onderhandelingen niet te frustreren, de andere twee waren sowieso tegen; zij willen pas energiezuinig en gasloos gaan bouwen als de gemeente daar door de Rijksoverheid toe gedwongen wordt. Inmiddels heeft het kabinet besloten tot een verbod per 1 juli a.s. op het bouwen van nieuwe woningen met een aardgasaansluiting. Het CDA heeft tegen het raadsvoorstel gestemd, omdat een duurzame ambitie ontbrak en wij ook voor de inwoners met een kleinere beurs willen bouwen.
Klik hier voor het amendement.

Verder stonden op de raadsvergadering van 9 mei j.l nog twee onderwerpen op de agenda;

Aanvraag nieuwe school in Vught
Stichting Magnolia heeft een aanvraag gedaan om opgenomen te worden in het plan van aanpak scholen. Met betrekking tot onderwerp ontvingen wij op 9 mei nog nieuwe informatie. Dit onderwerp was in eerste instantie een hamerstuk, maar uit de nieuwe informatie bleek dat de raad alleen een technische toets mocht doen, ongeacht of wij als raad inhoudelijk akkoord waren met de komst van deze nieuwe school. Omdat er nog onduidelijkheden waren over de aanvraag (wel/geen katholieke school; verschil tussen aanvraag en statuten) en het onderliggende rapport heeft het CDA voorgesteld om dit onderwerp van de agenda af te halen en een volgende keer opnieuw te agenderen, zodat er zorgvuldig een afgewogen oordeel mogelijk was. De andere partijen wilden het onderwerp echter in deze raad afhandelen. Vanwege de twijfels over de kwaliteit van het rapport en de aanvraag zelf heeft het CDA besloten om niet in te stemmen met de aanvraag.

Boulevardhotel
Het laatste onderwerp was rechtstreeks op de agenda geplaatst. Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om de Boulevard langs de IJzeren Man deels te veranderen in een fietsstraat, zodat hier auto- en bevoorradings-, en vrachtverkeer mogelijk is naar een mogelijk nieuw te bouwen hotel. Het CDA vindt dit een ongewenste situatie en heeft daarom ingestemd met het niet afgeven van een verklaring van geen bezwaar. Wel heeft het CDA het college opgeroepen om het bestemmingsplan voor deze locatie te actualiseren, omdat dit al sinds 1992 niet gebeurd is en herziening van het bestemmingsplan getuigt van zorgvuldig bestuur. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.