20 september 2019

CDA en D66 scharen zich achter actie ‘Wij willen die vent-weg’

De Vughtse gemeenteraadsfracties van CDA en D66 hebben zich achter de actie 'Wij willen die vent-weg' geschaard. De werkgroep Jagersboschlaan en de SP begonnen deze actie enkele maanden terug. Ze willen voorkomen dat de Jagersboschlaan wordt verhard en wordt opengesteld voor autoverkeer. CDA en D66 sluiten gaan nu ook achter de actie staan, omdat het college heldere vragen van Vughtse inwoners niet wil beantwoorden. Hiermee keert het college de Vughtse samenleving de rug toe.

CDA en D66 hebben het college de afgelopen maanden de tijd gegeven om op vragen van omwonenden, het Maurick College, kinderopvang Mowgli en verschillende belangenverenigingen te antwoorden. Terechte vragen als waarom de weg überhaupt aangelegd moet worden en of er alternatieven zijn om Regina Coeli te ontsluiten door de ventweg langs de N65 door te trekken.

Cijfers tonen aan dat openstelling niet nodig is

Inmiddels is gebleken uit cijfers van de gemeente zelf dat de weg niet open hoeft vanwege de aanpak van de N65. De cijfers tonen aan dat er geen enkele noodzaak is om van het pad dat dagelijks gebruikt wordt door honderden fietsers en voetgangers een ontsluitingsweg te maken.

Hulpdiensten ten onrechte ingezet als argument

Volgens wethouder van Woesik is de openstelling van de Jagersboschlaan noodzakelijk is voor de hulpdiensten. Ook dat argument is weggevallen. Uit navraag blijkt dat hulpdiensten hier helemaal niet om hebben gevraagd. Bij de ombouw van de N65 en de verdieping van het spoor zullen hulpdiensten er noodzakelijkerwijs wel eens langer over doen om ergens te komen. In geval van nood kunnen hulpdiensten nu ook al over de onverharde weg. Om hiervoor een hele weg blijvend te verharden, is onlogisch en onnodig.

Alle gronden voor openstelling zijn weg

Er is dus geen enkel argument meer over om de Jagersboschlaan te verharden en open te stellen voor autoverkeer. De afgelopen maanden bleef het stil. Antwoorden op allerlei vragen zijn uitgebleven en het gesprek met betrokkenen is vermeden. Desalniettemin is deze week het verkeersbesluit genomen om de weg open te stellen. Daarmee gaat het college (wederom) lijnrecht in tegen het coalitieakkoord van Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD, waarin staat dat inwoners van Vught in een vroeg stadium betrokken moeten worden bij besluitvorming. Hier gebeurt het tegenovergestelde. Dit alles bij elkaar hebben CDA en D66 doen besluiten om zich te scharen achter deze actie ‘Wij willen die vent-weg’.

Petitie 

Voor de actie is ook een petitie opgestart. Deze kan HIER getekend worden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.