01 mei 2020

CDA wil verruiming van Vughtse terrassen

Door de coronacrisis lopen de Vughtse horeca-ondernemers belangrijke omzet mis. Voorlopig zal de situatie niet veranderen maar als CDA willen we wel vast vooruit kijken. Als we straks als 1,5 m maatschappij verder gaan is het voor de horeca nog steeds lastig voldoende omzet te generen.

Maar gelukkig zijn de ondernemers creatief en kan de gemeente Vught hen daarbij ondersteunen. Na overleg met enkele horeca-ondernemers in het centrum heeft het CDA daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Is het mogelijk om op het Marktveld - in ieder geval tot en met de zomer 2021 - de terrasruimte(n) te verruimen? Dat geeft meer afstand tussen de tafeltjes onderling en de ondernemers de mogelijkheid om hier gezamenlijk een groot terras te kunnen benutten. 
  2. Is het college bereid om op andere locaties in Vught - daar waar het mogelijk is – hier ook ruimhartig aan mee te werken?
  3. Is de gemeente bereid om voor deze periode af te zien van precario of ‘terrasbelasting’, zodat de ondernemers minder lasten hebben?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.