09 november 2020

Het water staat ons aan de lippen!

Begroting geeft vertekend beeld

Het CDA Vught heeft tijdens de raadsvergadering van 5 november nadrukkelijk aan de orde gesteld dat de voorliggende meerjarenbegroting voor de inwoners zeer nadelig gaat uitpakken. Want ook al is de begroting 2021-2024 op papier kloppend, deze geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid: zo zijn incidentele inkomsten elk jaar opnieuw meegerekend en zijn nu al bekende uitgaven niet opgenomen. Zo reken je jezelf rijk!

Grote veroorzaker van deze ernstige financiële situatie is de zware schuldenlast die Vught op zich neemt met het huidige N65 plan. Een plan dat ook nog eens grote tekortkomingen kent in de noodzakelijke aanpassingen op het onderliggende wegennet. Voor de afwikkeling van het verkeer in onze dorpen is nog geen goed plan gemaakt, maar er is ook geen geld voor beschikbaar. Het CDA heeft het college daarom gevraagd om opnieuw met provincie en Rijk aan tafel te gaan over onze bijdrage voor de N65. Helaas is dit door het college afgewezen.

CDA motie VNG stresstest in 2021

Het CDA heeft verder met een motie het college opgeroepen om de VNG-houdbaarheidstest uit te voeren. Dit is een stresstest voor gemeentelijke financiën. Gelukkig werd deze door de andere partijen wel omarmd, ook zij zien het belang hiervan in.  

Voor meer informatie neem contact op met Rutger Jans, [email protected]  of mob 06 – 10 48 51 29.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.