12 maart 2018

Kieswijzer Vught

Doe de onafhankelijke Kieswijzer Vught. Deze is in te vullen op www.gemeentekieswijzer.nl

In deze stemwijzer Vught krijg je 22 stellingen over diverse onderwerpen waarbij je kunt kiezen tussen ‘eens’, ‘neutraal’ of ‘oneens’. Na het doorlopen van alle stellingen kun je aangeven welke onderwerpen je extra belangrijk vindt, deze tellen dan extra mee in het resultaat. Daarna krijg je een percentage te zien wat aangeeft in hoeverre je meningen overeenkomen met die van het CDA Vught Cromvoirt. 
Bij de stellingen hebben wij onze standpunten gemotiveerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.