De gemeente Vught is begonnen met de bouw van de nieuwe trap naar Kasteel Maurick nabij het Maurickplein zonder de benodigde vergunning. Dat bevestigt de gemeente in het Brabants Dagblad van 3 mei 2019.

De gemeente Vught geeft toe dat het starten van de werkzaamheden niet volledig volgens de regels is maar wel praktisch. Bovendien zou het slechts gaan om werkzaamheden aan het fundament van de trap en wordt er voor de bouw van de trap zelf nog een vergunning aangevraagd. Ook wordt in het stuk aangegeven dat de gemeente zonder vergunning aan de gang is gegaan in het belang van de bewoners. De praktische voordelen om alvast met de aanleg van de brug te beginnen wegen daarbij naar gemeentelijk inzicht ruimschoots op tegen het in deze fase nog ontbreken van de vergunning.

Eerder liet de gemeente Vught ook al werkzaamheden toe achter basisschool De Springplank bij de bouw van een beweegzaal. Zonder dat de vergunning verleend was, illegale bouw dus. De gemeenteraad moest er nog over beslissen, maar de bouw was alvast begonnen. Toen was het verweer van het college dat er sprake zou zijn van een uitzonderlijk geval.

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

 • Er zijn heel veel situaties te bedenken waarbij het praktischer is om alvast met werkzaamheden te beginnen zonder dat er al een vergunning is. Maar hoe praktisch iets ook is, is het college het met het CDA eens dat ook de gemeente (lees: vooral de gemeente) zich aan alle wetten en regels moet houden?
 • Bent u het met het CDA eens dat op deze manier de inwoners alweer genegeerd en geschoffeerd worden?
 • Iedereen maakt wel eens een fout, een gemeente ook. Was in deze kwestie een excuus niet veel gepaster geweest dan het verdedigen van de werkzaamheden die in feite illegaal zijn?
 • Mogen inwoners van de gemeente Vught ook alvast beginnen met een verbouwing als zij vinden dat de voordelen huns inziens ruimschoots opwegen tegen het ontbreken van een vergunning?
 • Waarom zou de gemeente dat dan wel mogen?
 • Is dit niet meten met twee maten?
 • Hoe kan het college deze handelswijze uitleggen aan de inwoners?
 • De gemeente is alvast begonnen met de fundamenten om tijd te besparen, maar het project duurt veel langer dan gepland en omwonenden zitten al maanden met opengebroken wegen. Wanneer is het af?
 • Hoe heeft het college hierover gecommuniceerd met de omwonenden? Zijn zij vooraf volledig op de hoogte gesteld? Zo nee, waarom niet?
 • Waarom is er nog geen vergunning aangevraagd voor de brug? De plannen zijn toch al tijden duidelijk?
 • Bent u het met het CDA eens dat hier geen sprake meer is van een incidenteel geval, maar eerder van een stelselmatig patroon? 

Uiterlijk 27 mei a.s. verwachten wij de antwoorden van het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.