22 september 2020

Villa’s op De Braacken, een gemiste kans!

Onlangs stond de vaststelling van bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof op de agenda van de Vughtse gemeenteraad. Deze locatie, waar nu nog de typerende hoogbouw van voormalige verzorgingstehuis De Braacken staat, is niet meer in gebruik en biedt Vught een uitgelezen kans om daar naar behoefte te bouwen. Als CDA denken we hierbij aan appartementen voor senioren als andere doelgroepen. Gelijkvloerse woningen waar een zeer grote behoefte aan is in Vught.

Maar in plaats van de bouw van zo’n 100-120 appartementen binnen het huidige bouwvolume kiest het Vughts college ervoor om een stuk bos op te offeren voor de bouw van 33 villa’s en dure tweekappers. In plaats van bouwen naar behoefte, te weten betaalbare en middeldure woningen voor de Vughtenaren, bouwen we hier dure woningen voor mensen van buiten Vught.

Van doorstroming is met deze plannen geen sprake, alle mooie verkiezingsretoriek van Gemeentebelangen en VVD ten spijt. Het argument die de wethouder en de coalitiepartijen GB, VVD en vooral PvdA-GL steeds weer meldden komt niet verder dan: “het vorige college heeft dit zo besloten”. Dit argument is echter niet alleen dun en makkelijk maar ook zéér twijfelachtig. Het CDA heeft namelijk de onderliggende overeenkomsten met de ontwikkelaar opgevraagd. Hieruit blijkt dat het vorige college op 10 april 2018 alleen een intentieovereenkomst heeft gesloten. Deze intentieovereenkomst is redelijk summier en vermeld niet veel meer dan dat het voorlopige plan voorziet in de bouw van 35 grondgebonden woningen. Er staat verder niets in over prijsklasse(n) of type woningen.

Citaat uit deze intentieovereenkomst: “De gemeente belang heeft bij een goede invulling van haar grondgebied. In een nadere overeenkomst maken de gemeente en ontwikkelaar afspraken op welke wijze het plangebied wordt ingericht”. 
Daarnaast staat er dat: “Ontwikkelaar en de gemeente sluiten een nadere overeenkomst waarin zij nadere regelingen treffen over de inrichting van de locatie, het stedenbouwkundige ontwerp, de maximale verkoopprijs van woningen en percelen, bouw- en woonwijk maken, planschade, de eigendom van het openbaar gebied na de oplevering van de woningen en overige relevante zaken”.

Er was dus nog voldoende ruimte om het plan verder vorm te geven! Een uitgelezen kans zelfs om de in het coalitieakkoord zo bejubelde 40-40-20 woningbouwafspraak hier daadwerkelijk in te vullen.

Deze kans is niet gegrepen.
Zeker gezien het feit dat de samenwerkingsovereenkomst, waar steeds naar wordt verwezen in de Intentieovereenkomst, pas op 31 maart 2020 gesloten. Dat is bijna 2 jaar later en dus was er voldoende tijd om tot bezinning te komen en aanpassingen in het woningbouwprogramma door te voeren. Maar de wethouder heeft ons steeds doen geloven dat alles al vast lag en er geen mogelijkheden voor aanpassingen waren. Tijdens de raadsvergadering van 17 september jl. lag er nog een kans om op De Braacken tot een andere keuze van woningbouw te komen. Het bestemmingsplan was immers nog niet definitief vastgesteld.

Helaas waren coalitiepartijen Gemeentebelangen, VVD en PvdA/GL hier niet geïnteresseerd in het bouwen naar behoefte voor de Vughtenaar.

Een gemiste kans!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.