12 juli 2016

2015: een succesvol jaar

Jaarrekening 2015

Het huishoudboekje van de gemeente is op orde, belangrijk voor de kracht van Waalre. We sluiten 2015 af met een heel klein positief resultaat van €81.000. Het CDA kijkt terug op een succesvol jaar.

In 2015 speelde als belangrijk onderwerp natuurlijk de decentralisaties van de zorg. Hier ziet het CDA een aantal positieve zaken:

De zorg wordt integraal opgepakt. Persoonlijk en dichtbij. Met aandacht voor veel factoren, bijvoorbeeld de WMO, en jeugd- of gezinsproblematiek.

Lokaal gezondheidsbeleid wordt breed aangepakt, met hulp van lokale partners.

Het Plusteam is op stoom!

Zorgen hebben wij over het grote aantal kinderen dat gebruik maakt van de jeugdzorg. Dit hebben we bij het behandelen van de kadernota vorige week al duidelijk aangegeven. Wij waken ervoor conclusies te trekken op basis van de gemiddelde prijs per cliënt en het beeld dat wij van een behandeling hebben. Wij zitten niet op de stoel van de doorverwijzer.

Wij worden echter door inwoners niet alleen aangesproken op de hoge kosten maar ook op kosten die ze echt niet begrijpen. Inwoners die komen met voorbeelden uit hun eigen omgeving. Bijvoorbeeld: een jongvolwassene met rijbewijs die jarenlang gebruikt maakt van taxivervoer om naar de zorgboerderij te gaan terwijl er een eigen auto voor de deur staat. Hoe moet je dat uitleggen?  Een prima dagbesteding! maar is vervoer in dit geval nog wel een maatregel die past binnen het kader? Hoe wordt gezorgd dat een toegekende maatregel niet automatisch door gaat? Het gaat daarbij niet zozeer meer om de hoogte van het bedrag maar vooral om de zorgvuldigheid die (terecht) van de gemeente gevraagd wordt.

De gemeenteraad verwijst niet door. Wij stellen wel de kaders. Vorige week is door de wethouder aangegeven dat in de loop van dit jaar de kaders geëvalueerd gaan worden en vervolgens bijgesteld kunnen worden. Laten we hier de ervaringen uit 2015 (maar zeker ook uit 2016) in meenemen. Het CDA ziet zoals ook vorige week aangegeven een mogelijkheid in het kostenbewust maken van zowel de gebruikers van deze zorg als van de doorverwijzers. Dit mag van het CDA veel aandacht krijgen. Wij denken dat dit, evenals het opschroeven van de zorgvuldigheid, bijdraagt aan de onderlinge solidariteit.

Op gebied van duurzaamheid is een mooie start gemaakt. Het onderzoek naar zonnepanelen op de Pracht en t Hazzo. Beleidsregels voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. Natuurlijk de start van het opstellen van de duurzaamheidsagenda. En ik ga het nog één keer noemen: Wat fijn dat we de milieustraat terug willen halen naar Waalre.

Het fietspad willen wij ook niet onbenoemd laten. Zeg gerust HET fietspad: misschien wel het mooiste van het land. Een relaxte start van het woon-werk verkeer, genieten van prachtige natuurlijke vennen, voor veel ouderen en minder mobile mensen in het verleden moeilijk toegankelijk. 5 sterren!
En vanuit Aalst kom je met dit fietspad zo uit bij het multifunctioneel gemeentehuis. Ook over die locatie hebben we in 2015 een besluit genomen.

De kracht van Waalre is duidelijk getoond in de W100. Wat een inspirerend gebeuren! Wat een open en levendige discussie tussen onze inwoners. En wat goed om te zien dat we hier nog lang niet mee klaar zijn.

Het CDA ziet dat er veel gedaan is. We zijn een financieel gezonde gemeente, maar ook als samenleving weten we elkaar te vinden en te steunen. Naast het college en het ambtelijk apparaat bedanken wij ook alle inwoners van Waalre voor hun bijdrage aan dit resultaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.