07 november 2017

Algemene beschouwingen

We trekken als gemeente, inwoners en organisaties steeds vanzelfsprekender samen op om Waalre mooier te maken en goed samen te leven. 

Het project Goedvoormekaar, de inrichting van Den Hof, de Markt en Team Waalre zijn stuk voor stuk inspirerende voorbeelden.

Waalre is een gemeente waar mensen naar elkaar omkijken, met veel mantelzorgers maar ook met opvallend veel actieve vrijwilligers! Het bevordert de sociale cohesie in het dorp en stimuleert in brede zin de deelname aan activiteiten in onze gemeenschap.

Daar moeten we als gemeente zuinig op zijn.

In de jeugdzorg zien wij een mooie ontwikkeling. Gemeente en professionals komen bij elkaar, leren elkaar kennen en werken samen om te doen wat kinderen en jongeren écht helpt; liefst vóórdat problemen ontstaan.

Het debat over zorg gaat vooral over geld en regels en soms te weinig over mensen terwijl iedereen toch graag kinderen of kleinkinderen in goede handen ziet en we het allemaal belangrijk vinden dat ze veilig op kunnen groeien in hun buurt.

Wij verheugen ons op de opening van ‘Het Huis van Waalre’ als thuis en als creatieve groeiplek. Wij zien veel kansen voor verbinding. Er zijn veel creatieve, inspirerende, actieve, talentvolle, bijzondere en gewone Waalrese mensen die het waard zijn om te ontmoeten. Daarom gaat het CDA voorstellen om verenigingen uit te nodigen gebruik te maken van de grote zaal in het huis van Waalre. Wij stellen ons voor dat iedere sport- muziek- of dansvereniging gratis één maal per jaar de zaal kan gebruiken om zichzelf te laten zien en mensen bij elkaar te brengen. Ook voor nieuwkomers een kans om elkaar te ontmoeten.

Het CDA dient hiervoor een motie in.

Ook buiten, op straat, in de natuur, is het in Waalre fijn. De Waalrese gemeenschap verdient een plezierige, schone en uitnodigende inrichting van het dorp. Het gaat over inrichting van de ruimte, spelen, ontmoeten, veiligheid én beweging voor jong en oud.

Het CDA is natuurlijk niet blij dat er extra geld moet worden gevraagd van inwoners om de begroting rond te krijgen. Maar het tekort ontstaat niet doordat we in Waalre iets verkeerd doen: de gemeenten krijgen te weinig geld van het Rijk voor de zorgtaken. En het gaat over ménsen, over kinderen die aan het opgroeien zijn en ouderen die langer zelfstandig blijven. Niet alle mensen vinden even vanzelfsprekend hun weg in onze complexe samenleving. Het is soms nodig om extra informatie, vaardigheden of ondersteuning te bieden. We zijn trots op de manier waarop Waalre zorg en ondersteuning biedt. Wel missen we nog een verpleeghuis. Voor het CDA is het niet te verteren dat kwetsbare mensen weg moeten uit ons dorp. Ze raken daardoor afgesneden van vrienden en kennissen in de buurt. Die zijn vaak van dezelfde leeftijd en dus ook niet meer zo mobiel. Dat moeten we ons als gemeente aantrekken.

Wij willen antwoord kunnen geven op complexe vragen. We moeten en kunnen de inwoners echt duidelijk maken waaraan en waarvoor we de opbrengst van de tariefverhoging van de OZB inzetten. Het komt ons allemaal ten goede. Waalre wordt niet voor niets al jaren aangewezen als de mooiste woongemeente van Zuid Nederland.

Als we ons laten verleiden om rekenkundige kunstjes toe te passen om de noodzaak van meer inkomsten te verbloemen of door te schuiven naar volgend jaar, dan moeten we het antwoord schuldig blijven wanneer er nog onverwacht serieuze tegenvallers op ons pad komen en dan staan we toch echt met lege handen.

Als we er daarentegen allemaal samen de schouders onder zetten staan we sterk. Een sterke samenleving is bestand tegen tegenvallers.

Met elkaar kunnen we de klus klaren. De CDA-fractie steunt dit voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2018.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.