18 augustus 2020

Bestuurscrisis in Waalre

De CDA-fractie heeft met grote verbazing kennisgenomen van de verstoorde interne verhoudingen binnen het college. De Raad is echter pas geïnformeerd na uitspraken die gedaan zijn tijdens een rechtszaak.

De raad zit midden in een herbenoemingsprocedure en voor de CDA-fractie is het nog geen uitgemaakte zaak dat zij haar steun aan herbenoeming niet verleend. De CDA-fractieleden willen in het belang van een bestuurbaar en bestuurskrachtig Waalre een zorgvuldige keuze maken.

Net als andere partijen heeft ook het CDA vragen die we op korte termijn in een extra raadsvergadering willen stellen. De wethouders hebben veel uit te leggen en ook van de burgemeester verwachten we zijn toelichting. Kortom: wij willen op korte termijn alle feiten op tafel zodat we kunnen kiezen wat het beste is voor Waalre.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.