11 december 2017

CDA teleurgesteld door besluit Lumens over Klooster

Lumens heeft aangegeven de huur op te willen zeggen van Het Klooster. Het ambitieuze plan van Lumens, met de bedoeling om Het Klooster te behouden voor de verenigingen en de activiteiten in Het Klooster uit te breiden, blijkt niet haalbaar te zijn.

CDA Waalre is teleurgesteld dat het huurcontract wordt opgezegd omdat het plan van Lumens voorzag in een toekomst voor Het Klooster als gemeenschapshuis voor het verenigingsleven. Voor de vele gebruikers is een ruimte waar ze elkaar kunnen ontmoeten van groot belang. Nu moet er opnieuw gekeken worden welke mogelijkheden er zijn.

Gelukkig hebben we tot 1 juli 2018 om tot een oplossing te komen. Tegelijkertijd overheerst op dit moment de teleurstelling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.