15 maart 2019

Een directe lijn van Waalre naar Brussel

Onze Brabantse CDA kandidaat voor het Europees Parlement brengt op uitnodiging van het CDA-Waalre een bezoek aan onze gemeente op 28 maart a.s. Brabander Tom Berendsen (35) staat op plaats 4 van de CDA-lijst voor de Europese verkiezingen.  Het CDA-Waalre en Tom zijn met elkaar verbonden middels een kort “lijntje”. Als Tom 23 mei gekozen wordt, biedt dat ons de mogelijkheid om onderwerpen die lokaal niet opgelost kunnen worden – indien nodig – op de Brusselse agenda te plaatsen.

Tom Berendsen: “Brussel lijkt soms ver weg, daarom zijn korte lijntjes belangrijk. Mijn voornemen is om volop aanwezig te zijn in onze mooie provincie. Ook in Waalre en omgeving. Dit is nodig om te weten wat er speelt, en lokale oplossingen te leren kennen die ook op andere plekken in Europa kunnen werken en omgekeerd. Het CDA-Waalre heeft me reeds eerder een warme ontvangst gegeven. Samen willen we verder bouwen aan een vruchtbare samenwerking.

Het is aan de Brabantse en dus ook de Waalrese kiezer om ervoor te zorgen dat ik als Brabander hun belangen in het Europees Parlement kan en mag verdedigen. Het is zeker geen gelopen race. Het wordt spannend. Iedere stem telt. Het is belangrijk dat we als Brabant invloed kunnen uitoefenen in Brussel, want er staan belangrijke onderwerpen op de agenda die we als provincie alleen niet op kunnen lossen. Ook komen er dossiers op de Brusselse vergadertafels waarbij het van groot belang is dat er iemand mee kijkt met een Brabantse bril op: wat betekent het voor onze inwoners, ondernemers en onze economie en hoe kan Brussel voor ons aan het werk?

Brussel moet ook voor Brabant en Waalre aan de slag op drie gebieden. Ten eerste bescherming. Denk hierbij aan het tegengaan van grensoverschrijdende (drugs-)criminaliteit, maar ook aan de bescherming van de eigenheid en identiteit van onze regio’s door bijvoorbeeld investeringen in cultureel erfgoed. Daarnaast moet Brussel aan de slag voor onze banen van de toekomst: het stimuleren van innovatie en tegelijkertijd ervoor zorgen dat ervaren werknemers hun werkplek behouden. Ten derde is de bereikbaarheid belangrijk: zeker in grensregio’s is er nog een wereld te winnen als het gaat om bereikbaarheid, schoon en veilig vervoer. Voor dit alles wil ik me sterk maken, gevoed door het korte lijntje met Brabant en Waalre.

Tom Berendsen, www.tomberendsen.eu

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.