25 augustus 2020

Oplossing bestuurscrisis

Op 20 en 24 augustus heeft de gemeenteraad gesproken over de bestuurscrisis in Waalre. In een bij tijd en wijle fel debat is de crisis besproken. Aan het eind van de vergadering is gestemd over een motie van wantrouwen, een motie van afkeuring en een motie van oplossing.

De laatste motie is unaniem door de hele raad aangenomen en vraagt de Commissaris van de Koning om met alle betrokken partijen te komen tot een oplossing.

Het CDA is geschrokken van de hele situatie. De problemen moeten tot op de bodem uitgezocht worden. Hoe heeft het toch zo mis kunnen gaan? Wat moet er anders? Zijn alle betrokkenen bereid mee te werken en hebben alle betrokkenen de wil om te veranderen?  Wij waarderen de ondersteuning die die we hierin vanuit de provincie krijgen.

Spreektekst CDA over bestuurscrisis (uitgesproken tijdens de vergadering van 24 augustus 2020)

We spreken vanavond over een tragische situatie. Een situatie waar geen sprake is van één aanleiding, maar van een geleidelijke stapeling van fricties. Groot, klein, maar vooral veel. Wat uiteindelijk geleid heeft tot een noodkreet van de wethouders. Zo gaat het niet langer.

Dan volgt nu de vraag: had de raad hiervan op de hoogte gesteld moeten worden en zo ja, door wie?

Het zomerreces stond voor de deur. Een rustperiode waarin je kunt reflecteren en bepalen hoe je verder kunt en wilt. En de bestuurbaarheid van Waalre is niet in het geding geweest. Na het reces kon er verder gepraat worden. De keuze is gemaakt om de raad niet op de hoogte te stellen. En deze keuze is niet alleen door de wethouders gemaakt, maar ook door de burgemeester. Dit is een fout geweest en het CDA spreekt haar teleurstelling uit over deze keuze. Niet alleen naar de wethouders, niet alleen naar de burgemeester, maar naar het hele college.

Als tussenvorm is de vertrouwenscommissie op de hoogte gesteld. En hoewel informatie over het functioneren van de burgemeester daar thuishoort, is de timing op zijn zachts gezegd zeer onhandig geweest.

En toen lag ineens de vuile was op straat.

En nu voorzitter, moeten we verder.

Welk doel moeten wij volgens het CDA gezamenlijk nastreven?

Waalre is een zelfstandige gemeente.

Voor die zelfstandigheid is een stabiel bestuur nodig. Daar dragen drie partijen aan bij: de gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders.

Als eerste wil ik iets zeggen over de gemeenteraad. Ik heb de afgelopen tijd gehoord dat de raad onterecht als probleem genoemd is. En als het over het barsten van déze bom gaat, staan wij inderdaad aan de zijlijn. Maar als wij eerlijk in de spiegel kijken, is niet elk optreden van de raad even fraai. Dat geldt voor ons allemaal.

De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Binnen het college moet samengewerkt worden. Door burgemeester en wethouders.

Moet beleid voorbereid worden en moeten besluiten genomen worden. Ieder vanuit zijn eigen portefeuille, gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat. Met de burgemeester aan het hoofd, als bruggenbouwer en verbinder. Als er problemen binnen het college zijn, hebben zowel de burgemeester als de wethouders daar een rol in. Waar twee vechten…..

Het CDA is geschrokken van wat er gebeurd is. De problemen moeten tot op de bodem uitgezocht worden. Hoe heeft het toch zo mis kunnen gaan? Wat moet er anders? Zijn alle betrokkenen bereid mee te werken en hebben alle betrokkenen de wil om te veranderen?

Het CDA steunt een motie waarin we de commissaris van de Koning verzoeken ons te steunen in het vragen de helpende hand te bieden bij het vinden van een oplossing.

Dat doen we in het belang van een zelfstandige gemeente.

Dat doen we in het belang van een stabiel bestuur.

Dat doen we in het belang van Waalre.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.