10 november 2020

Veerkracht zit in het DNA van Waalre

Algemene beschouwingen 

Uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 10 november 2020

Voorzitter, We kijken vandaag vooruit naar 2021. Op dit moment nog best onzeker. We verkeren in een bijzondere situatie. Er rust een zware verantwoordelijkheid op ieders schouders, om te werken aan het herstel van het vertrouwen in het bestuur. Een streep trekken onder het verleden en een zakencollege formeren. Een college dat de mooie plannen in deze begroting uitvoert. Dat met ons werkt aan een toekomstbestendig Waalre.

Het geeft daarbij kracht dat we er in verschillende opzichten goed voorstaan. Onze financiële situatie is gezond. Er ligt een sluitende begroting. Een begroting die een beetje ruimte biedt om de coronaproblemen op te vangen.

We timmeren flink aan de weg! Letterlijk en figuurlijk… Er zijn 18 woningbouwprojecten gestart.  Projecten met verschillende soorten woningen waardoor inwoners met portemonnees van verschillende dikte in de mooiste gemeente van Brabant kunnen wonen. Het CDA kijkt reikhalzend uit naar het moment dat de bouwplannen van het verzorgingshuis ’t Laar in de Voldijn eindelijk van de grond komen. Want wat duurt het lang! Een duidelijk en realistisch toekomstperspectief voor ’t Laar moet echt een top prioriteit voor 2021 zijn.

Die mooiste gemeente in Brabant blijft zo mooi door de investering in het openbaar groen. We hebben 75 hectare groenvoorziening, dat is ongeveer 115 voetbalvelden, en we hebben 13 duizend bomen binnen de bebouwde kom. In januari hebben we als raad aangegeven dat we graag voor goud gaan, of moet ik zeggen voor groen gaan, als de begroting daar ruimte voor heeft. Het CDA vindt het een goede zaak dat er een structureel bedrag opgenomen is voor dit onderhoud en dat er ook geld is om achterstallig onderhoud weg te werken. Dit juichen we van harte toe!

Sinds het van kracht worden van de coronamaatregelen sporten, wandelen en fietsen we veel meer in het dorp en in onze bossen. Goede fietspaden zorgen dat je de fiets eerder pakt. Laten we dus voortvarend aan de slag gaan met de aanpak van de doorgaande fietspaden! En fietsen is lekker en gezond.

Het CDA vindt goede wijkcentra waar mensen elkaar kunnen ontmoeten enorm belangrijk. Veel ouderen kijken uit naar de vernieuwde ontmoetingsplek in t Hazzo, dicht bij huis zodat na realisatie daarvan ook in de wijk de Voldijn de activiteiten weer opgepakt kunnen worden. 

In Ekenrooi zijn er dankzij de vele vrijwilligers mooie dingen gerealiseerd zoals bijvoorbeeld de Prachtdag en in Waalre dorp heeft Neffe de Kerk een belangrijke maatschappelijke functie. Bij het Klooster bestaan nog problemen waar gezamenlijk naar oplossingen gewerkt moet worden. En dan hebben we midden tussen de kerkdorpen, dit Huis van Waalre, dat zich steeds meer ontwikkelt als ontmoetingsplek 

We geven participatie van inwoners een steeds grotere plek in Waalre. We werken zo veel mogelijk samen met verenigingen en organisaties, met scholen en kinderopvang, met de medische centra. Samen maken we van Waalre een fijne gemeente om te wonen en voor kinderen en jongeren een prachtige plek om op te groeien, met veel kansen om je te ontwikkelen.

Als je naar alle plannen en projecten kijkt, zijn wij ondanks alle perikelen óók trots. Trots dat er een mooie sluitende begroting ligt. Trots op het college dat hier hard aan gewerkt heeft. Trots op onze ambtenaren die deze plannen uitgewerkt hebben.

We maken ons er hard voor dat de bestuurlijke problemen op een zakelijke manier worden opgelost. Zodat het werk aan een toekomstbestendig Waalre kan doorgaan. Zoals dat ook de afgelopen jaren gelukkig steeds gewoon is doorgegaan. Want veerkracht zit in het DNA van Waalre.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.