04 april 2019

Verkenning naar oplossing bestuurscrisis

Helaas hebben de fracties van VVD en CDA in Waalre moeten besluiten de deelname aan de coalitie te beëindigen. Ons is gebleken dat er principiële en onoverbrugbare verschillen van inzicht zijn over de duiding van en de omgang met de samenwerkingsafspraken zoals vastgelegd in het Waalres Akkoord.

De huidige cultuur bemoeilijkt de effectieve samenwerking in hoge mate. Gezien de majeure opgaven kunnen wij het ons niet veroorloven om te wachten tot het cultuurveranderingsproces binnen de gemeenteraad zijn beslag heeft gekregen. “Waalre moet slagvaardiger bestuurd worden”, aldus Suzan van de Goor.

Ten slotte hechten we er aan om nadrukkelijk onze steun uit te spreken voor het voltallige bestaande college. “Wij blijven onze verantwoordelijkheid nemen richting de inwoners”, aldus Daan Damen.

De VVD is bij de verkiezingen in 2018 als tweede partij uit de bus gekomen. Daan Damen: “De VVD is bereid een verkenning te doen naar mogelijke oplossingsrichtingen, waarvoor alle politieke fracties worden uitgenodigd. Uitgangspunten hierbij zijn bestuurlijke continuïteit en daadkracht.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.