12 mei 2016

Vluchtelingen in Waalre

Op 12 mei heeft het college van B&W haar voorstel voor de opvang van asielzoekers in Waalre gepresenteerd. De raad heeft haar wensen en bedenkingen aangegeven. Hieronder staat de overweging van het CDA.

Het CDA vindt dat ook Waalre de morele plicht heeft om mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun eigen land. Hoe doen we dat? Geen ontmoedigingsbeleid. Om een goede basis te creëren is draagvlak noodzakelijk. Uitgangspunt hiervoor is vertrouwen bij de inwoners. 

Jammer dat geen ruimte gevonden is om op een innovatieve manier snelbouwwoningen neer te zetten. Hiermee wordt immers meer ruimte gecreëerd bij de huidige AZC’s waar plaatsen ingenomen worden door vluchtelingen die al een status hebben. Noodwoningen die op termijn ook geschikt zijn voor starters totdat zij over kunnen stappen op de reguliere woning.

Wij spreken ons vertrouwen uit in het college en wensen hen veel wijsheid toe bij het uitwerken van een zo optimaal mogelijke oplossing.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.