05 februari 2019

Vuurwerk?

Vuurwerk met oud en nieuw… is dat wenselijk of niet?

Tijdens de raadsvergadering hebben we gesproken welke scenario’s we gaan uitzoeken om hier een besluit over te nemen. Dit worden de volgende zaken:

  • Een algeheel vuurwerkverbod
  • Een algeheel vuurwerkverbod met een centraal afgestoken vuurwerk
  • Vuurwerkvrije zones
  • De huidige situatie

Wij denken dat dit de juiste scenario’s zijn. Wij hebben het college gevraagd om bij de uitwerking het volgende mee te nemen:

De nieuwe situatie moet te handhaven zijn. Het CDA vindt het niet gewenst dat er een groot aantal handhavers ingehuurd moet worden om te controleren. Werken tijdens de jaarwisseling is soms niet te vermijden, maar laat zo veel mogelijk mensen vrij zijn. Wij vinden dat een maatregel in verhouding moet zijn tot de overlast die er is. En aanvullend hierop moeten ook de kosten in verhouding zijn. Zitten inwoners te wachten op een centraal afgestoken vuurwerk? En niet onbelangrijk: wie gaat het betalen?

Samenvattend: wij denken dat de juiste scenario’s uitgezocht worden en zijn benieuwd naar het resultaat, want dan pas kunnen we het over de inhoud hebben!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.