Energiebesparing

Duurzaam bouwen is wat CDA Waalre betreft de norm.

Bij de bouw van nieuwe woningen is het ook van belang dat er toekomst- en levensloopbestendig wordt gebouwd. Er zal een actief beleid ontwikkeld moeten worden om de energielabels van de bestaande woningvoorraad te verbeteren. De gemeente heeft wat betreft duurzaamheid een voorbeeldrol. Denk aan energiezuinig vastgoed.

Openbaar groen is belangrijk en het onderhoud (denk aan onkruidbestrijding) dient duurzaam en efficiënt te gebeuren. Bij vervanging van straatverlichting zetten wij in op LED, verbetering van de straatverlichting vergroot het gevoel van veiligheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.