Ondernemerschap stimuleren

Het CDA vindt het stimuleren van ondernemerszin en het bieden van voldoende ruimte aan (startende) ondernemers een belangrijke voorwaarde voor een gezonde lokale economie.

De gemeente Waalre moet een heldere beleidsvisie ontwikkelen voor het stimuleren van de economische bedrijvigheid en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.