Samenleven doen we samen

CDA Waalre gaat uit van de eigen kracht van mensen die onderlinge solidariteit tonen naar hun directe omgeving. Wij willen de tendens van toenemende individualisering keren. Immers om je eigen kracht te ontplooien is ook zorg nodig, en een gevoel van veiligheid en van verantwoordelijkheid. We moeten rekening houden met elkaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.