Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid rond scholen vindt CDA-Waalre belangrijk. Verder dient het verkeersbeleid gericht te zijn op het bevorderen van de doorstroming van zowel het auto- als het fietsverkeer en het voorkomen van onnodig remmen en optrekken. Laat autoverkeer bij de N69 buiten de bebouwde kom wachten als dit de doorstroming via de groene golf verbeterd. Maak duidelijk zichtbaar welke snelheid er aangehouden moet worden om de verkeerslichten op groen te passeren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.