Waalre blijft een zelfstandige gemeente

Het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Waalre zorgt er voor dat de eigenheid van de lokale gemeenschap in zowel Aalst als in Waalre-dorp wordt benut.

Voor het CDA zijn er wel voorwaarden waaraan moet worden voldaan binnen een zelfstandige gemeente:  

- De gemeente moet een passend voorzieningenniveau bieden aan haar inwoners;
- De gemeente toetst haar eigen lokale beleid aan haar visie op de Waalrese samenleving;
- De gemeente zorgt voor een efficiënte uitvoering van haar taken;
- De gemeente heeft oog voor de regionale belangen voor wat betreft wonen, economische bedrijvigheid en verkeer.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.