De samenleving waar het kan, de overheid waar het moet

Een prikkelende stelling uit het 7-punten plan van onze landelijke voorman Sybrand Buma luidt: “de samenleving, niet de overheid”. Geen stelling om als CDA Waalwijk letterlijk en onverkort over te nemen; wel één die uitnodigt tot het nadenken over de rol van samenleving en/of de overheid bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Ook plaatselijk dienen wij ons voortdurend de vraag te stellen, welke onderwerpen wij als gemeentelijke overheid moeten oppakken en welke wij tot de verantwoordelijkheid en zorg van burgers en maatschappelijke organisaties rekenen.

Een eenvoudig recept bestaat niet. Veel hangt af van de aard van het onderwerp. Voor de komende bestuursperiode streeft het CDA naar een goede balans tussen samenleving en overheid. Zaken als veiligheid, openbare orde, rechtshandhaving, infrastructuur en sociale zekerheid behoren onmiskenbaar tot het gemeentelijk domein. Maar voor andere zaken als economische en ruimtelijke ontwikkelingen, woningbouw, onderwijs en (jeugd)zorg past voor de gemeente een meer faciliterende rol. Zij bepaalt als het ware het speelveld, waarop diverse groepen uit de samenleving hun eigen rol spelen. Op weer andere terreinen als cultuur, sport, natuur en milieu en leefbaarheid stimuleert zij juist maatschappelijke inzet en participatie.

Waar zaken in de praktijk door burgers, ondernemers en organisaties goed worden opgepakt, dient zich de overheid van inmenging te onthouden.

Onze stelling luidt daarom: “De samenleving waar het kan, de overheid waar het moet”.

Riné van Dongen

CDA Waalwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.