De toekomst van onze kinderen

Het CDA Waalwijk maakt zich sterk voor iedereen;  jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, stedeling en plattelander, ondernemer en werknemer, nieuwkomer en achterblijver. Maar het gaat misschien wel het meest om onze kinderen. Als wij nu niet doen wat nodig is, zitten zij straks met onze problemen: schulden, verdeeldheid, verruwing, overlast, vervuiling, werkloosheid.

Het CDA Waalwijk vindt de toekomst van onze kinderen heel belangrijk. Concreet maken wij ons sterk voor een economisch sterke en duurzame samenleving, een startkwalificatie voor ieder kind en bereikbare buitenschoolse voorzieningen op het gebied van sport en cultuur.

Een economisch sterke en duurzame samenleving.

Het CDA Waalwijk kiest voor werk en ondernemen. Een omgeving waar mensen en ondernemingen ruimte wordt gegund. We kiezen voor groei die in alle opzichten duurzaam en innovatief zal zijn. We bieden nieuwe antwoorden over de rolverdeling tussen overheid, bedrijven en mensen. Juist nu kunnen we creatieve oplossingen vinden; slimmer, sneller en minder duur. Er is geen excuus om met onze rug naar de toekomst te staan. De toekomst van onze kinderen staat op het spel, daarom zullen we de wereld een beetje beter moeten doorgeven dan dat we hem gekregen hebben.

Een goede opleiding is een goede start.

Kwalitatief goed onderwijs in alle kernen, dat is waar het CDA Waalwijk voor staat. Met als uiteindelijke doel een startkwalificatie voor ieder kind. Zo maakt iedereen een goede kans op de arbeidsmarkt. Ook vindt het CDA Waalwijk de veiligheid rondom de scholen van groot belang en ziet hierin een belangrijke taak weggelegd voor de gemeente.

Sport en cultuur moet voor ieder kind bereikbaar zijn.

Het CDA Waalwijk vindt sportieve en culturele activiteiten zowel in school als buitenschools van groot belang. Het stimuleert de saamhorigheid en is essentieel voor een succesvolle samenleving. Hierbij zijn voldoende faciliteiten van groot belang, waarbij afstemming en samenwerking een belangrijke plaats inneemt. Het CDA Waalwijk maakt zich ook sterk dat kinderen van minder draagkrachtige ouders toegang krijgen tot sport en cultuur.

Josien Paulides

CDA Waalwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.