Een zelfbewust Waalwijk in Europa

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart publiceert het CDA Waalwijk elke week een kort artikel, steeds over een ander thema. Deze week gaat het over Europa.

Waalwijk heeft een stevige positie op het gebied van transport en logistiek. Dat is een belangrijke bron voor onze welvaart. Om die positie te behouden moeten we bijblijven. Waalwijk werkt daarom aan een ambitieuze agenda. Denk hierbij aan de nieuwe aansluitingen op de A59 of het zorgen voor parkmanagement op alle bedrijfsterreinen.

Deze ambitie maken we niet alléén waar. We werken daarbij samen met anderen, op een schaal die daarvoor het meest effectief is. Die samenwerking begint op regionaal niveau met onze buurgemeenten binnen de Langstraat. Nieuwe plannen stemmen we in een vroeg stadium op elkaar af.

Als moderne overheid werken we ook met marktpartijen samen. Daarmee kunnen we grote projecten realiseren, zoals bijvoorbeeld de nieuwe insteekhaven. De risico's die bij dit soort grote projecten horen, zijn op deze manier beter beheersbaar.

 

Het CDA Waalwijk gaat hierbij steeds uit van de eigen kracht van Waalwijk. Alleen vanuit een sterke en zelfbewuste positie zijn we in staat succesvol samen te werken. Zolang er goede mogelijkheden voor samenwerking zijn, ziet het CDA Waalwijk op dit moment geen enkele noodzaak voor een gemeentelijke herindeling.

 

Samenwerking gaat veel verder dan alleen op regionaal niveau. Goede ingangen op landelijk niveau zijn belangrijk om onze plannen hier in Waalwijk te realiseren. Dat geldt ook op Europees niveau. Transport en logistiek houden niet op bij de grens. Veel Waalwijkse ondernemers hebben vestigingen in het buitenland en zijn internationaal georiënteerd. Voor onze economie en werkgelegenheid moeten we ook naar Europa kijken en gebruik maken van wat Europa ons kan bieden. Goede relaties met Europa helpen onze ondernemers.

Het CDA heeft uitstekende contacten op alle niveaus, van regio tot Europa. Juist daarom is het CDA een goede keuze voor Waalwijk!

Dick Klapwijk  

CDA Waalwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.