Iedereen heeft een taak in de samenleving

Ieder mens heeft talenten. Het CDA Waalwijk staat voor een samenleving, waarin iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt. Niet iedereen beschikt over dezelfde talenten. Daarom streeft het CDA er naar, dat mensen in onze samenleving niet worden uitgesloten.

Het CDA bevordert dat mensen elkaar leren kennen. Werk is een prima middel om deel te nemen aan deze samenleving. Ook biedt het een basis om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven en het eigen gezin in de breedste betekenis van het woord.

Voor het CDA staat deelname aan de samenleving voorop. Je werkt, studeert, levert mantelzorg of doet aan ander vrijwilligerswerk. Dat betekent voor het CDA, dat we kansen moeten creëren om dit mogelijk te maken. De nadruk zal moeten liggen op het creëren van werk. Initiatieven die arbeidsplaatsen opleveren krijgen voorrang.

We gaan onder andere meer mogelijkheden voor omscholing in de eigen regio aanbieden. Het CDA gaat er alles aan doen om jongeren uit de uitkering te houden. En van degene waarbij dat niet lukt, vragen wij een tegenprestatie. Dit kan zijn studeren of een leerplek aanvaarden, maar ook vrijwilligerswerk is een optie.

Het CDA geeft schoolverlaters zonder diploma extra aandacht. Bijvoorbeeld door in samenwerking met jongerencentrum Tavenu (werkloze) ouderen in te zetten als coach. Zij kunnen zo hun werkervaring delen met jongeren, die starten op de arbeidsmarkt.

Kurt van der Sloot

CDA Waalwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.