In Waalwijk doet iedereen mee!

Elke inwoner in Waalwijk heeft bepaalde talenten en vaardigheden. Het CDA Waalwijk streeft ernaar dat iedereen binnen onze gemeente meedoet en hierbij zijn of haar talenten kan inzetten voor de samenleving.

In het Waalwijk van de toekomst is veiligheid en leefbaarheid een taak van ons allemaal. Iedereen doet mee, neemt verantwoordelijkheid en zorgt voor elkaar! Op deze manier bouwen we samen aan de toekomst van Waalwijk en haar kernen.

 

Zo vinden wij dat de Gemeente een groter beroep moet doen op burgers om meer zorgtaken voor ouderen op zich te nemen en op bedrijven om inwoners ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ in dienst te nemen.

 

Het CDA vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk senioren actief deel uit blijven maken van onze samenleving. Zij die dit kunnen en willen moeten de kans krijgen om hun ervaring en kennis voor de gemeenschap in Waalwijk in te zetten. Ook ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een belangrijke rol.

 

Het CDA staat voor een gemeente waar voor iedereen goed onderwijs mogelijk en bereikbaar is en waar families en gezinnen de ruimte hebben en krijgen, een plaats voor ontspanning, sport en recreatie.

 

Er dient ingezet te worden op een betere aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt en op zogenaamde snuffelstages. Jongeren moeten de kans krijgen om ervaring op te doen. Tegelijkertijd krijgen bedrijven hierdoor de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met potentieel nieuw personeel.

 

Het beleid in Waalwijk is erop gericht om mensen te helpen om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Werken met behoud van een uitkering is voor een korte periode als tussenoplossing voor het CDA aanvaardbaar. Het past echter niet dat mensen die geen werk hebben het aanbod voor een baan weigeren.

 

De Gemeente is verantwoordelijk voor een betere re-integratie van bijstandsgerechtigden en moet in dit kader beter inzetten op de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

 

Aan inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen kan een tegenprestatie worden gevraagd. Voor het CDA is dit een vanzelfsprekendheid. Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk, het opknappen van een wijk of het leveren van een prestatie in de zorg.

 

Kortom, het CDA ziet een taak voor iedereen!

 

Wij rekenen op uw stem.

 

Leon Luiken

 

CDA Waalwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.