Meerjaren investeringsplan afval

In de raadsvergadering van 24 april 2014 is het Meerjaren investeringsplan afval besproken. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel. 

Kern van het voorstel is dat we minder restafval willen en dat we waardevolle reststromen beter willen scheiden. Zo wordt bijvoorbeeld de grijze container nog maar 1x per 4 weken opgehaald, tegelijk wordt het plastic voortaan 1x per 2 weken opgehaad. 

Om de invoering wat makkelijker te maken is de invoeringsdatum een half jaar verschoven naar 1 januari 2015. Daarmee is er wat meer tijd met name voor goede communicatie. De afvaltarieven voor de 2e helft van het jaar blijven ongewijzigd. 

Uiteraard zal dit even wennen worden voor onze inwoners. Toch denken we als CDA Waalwijk dat dit de juiste richting is. Het beter scheiden van afval bespaart kosten. 

Belangrijker is dat we afval niet langer als een probleem zien waar we zo makkelijk mogelijk van af moeten, maar als een belangrijke grondstof voor nieuwe producten. Op die manier leveren we allemaal ene bijdrage aan een duurzame economie. 

Nol Hooijmaijers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.