Wij zien een taak voor iedereen

Het CDA stimuleert samenwerking voor de beste oplossingen

Het CDA Waalwijk is een bewogen en sociale partij. Bij ons staan solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid, en dus ook zorg voor elkaar, hoog in het vaandel. Familieverbanden worden gerespecteerd. Wij stimuleren dat het goede wordt doorgegeven van generatie op generatie.

Iedereen, man en vrouw, jong en oud, autochtoon en allochtoon, beschikt over unieke talenten. Het CDA wil in Waalwijk meewerken aan een samenleving, waarin ieders talent zo goed mogelijk tot zijn recht kan komen en waarin iedereen - ongeacht zijn geloofsovertuiging, geaardheid of beperking - naar vermogen meedoet. 

 

Dit betekent dat het CDA zich binnen de gemeente Waalwijk actief zal inzetten om de eigen kracht van burgers te activeren en te stimuleren. Men moet in Waalwijk als volwaardig en zelfredzaam mens kunnen leven. 

 

Om dit te bereiken willen we aan onze inwoners vragen, wat hun behoeften zijn en wat ze nog missen. Met deze kennis willen wij ons sterk maken en onze stem laten horen in de politieke arena. Het CDA stimuleert dat in familieverbanden, in buurten en wijken, in scholen en bedrijven met elkaar gezocht wordt naar de beste oplossingen. 

 

Ouders aan het schoolplein vinden vaak de juiste hulp bij elkaar, als het gaat over oppas of opvoedingsproblemen. Jongeren kunnen via snuffelstages meer zicht krijgen op hun kwaliteiten. Zo krijgen ze een betere aansluiting op de juiste opleiding en kunnen ze de vereist kwalificatie behalen. 

 

Het zorgen voor een eigen plek voor onze jeugd tot 18 jaar zal voor het CDA een eerste vereiste zijn na de verkiezingen.

 

Het CDA wil stimuleren dat daar waar nodig de gemeente Waalwijk faciliteert. Maar dat diezelfde gemeente ook de benodigde middelen inzet voor die doelgroepen of gezinnen, die niet beschikken over voldoende geld. Maar ook moeten we ons bekommeren om hen, die niet kunnen terugvallen op een ondersteunend netwerk.

 

Want, wij zien een taak voor iedereen!

 

Cissy de Bruijn 

CDA Waalwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.