22 september 2016

Afvalbeleid in Werkendam "Genoeg is genoeg"

Maandagavond 19 september is gesproken over de tarieven en de frequente inzameling van het huishoudelijk afval. Het College van B&W stelt voor om nog een extra prikkel richting de burgers door te voeren om nog beter te scheiden. Door het restafval in de grijze container niet twee wekelijks op te halen maar 1 maal per 4 weken. Dat is voor het CDA echt een een brug te ver.

CDA-woordvoerder Gerard Paans was het met dit voorstel als enige van alle raadsfracties niet eens. Paans verwoorde het als volgt: "Om het jaar zitten we bij elkaar te praten over ons afval en ieder keer verzinnen we, als het pak vla net is uitgeknepen weer iets anders". "Ja we waren vorig jaar erg tevreden maar het kan nog beter burgers". "Blijkbaar gunnen we onze burgers niet om te zeggen dat we tevreden zijn hoe goed er gescheiden wordt".  "De burger is geen melkkoe die kunnen best zelf beslissen wat ze willen betalen voor hun afval". Nee, we gaan de de burgers straffen als ze hun afval kwijt willen. Echt betutteling!  Iedereen weet dat bewustwording door straffen al jaren is achterhaald. Laat de burgers zelf bepalen wat ze moeten betalen want genoeg is genoeg! Zoek daarom anderen manieren zoals goede voorlichting en communicatie om zo burgers bewust te maken voor een een beter afvalbeleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.