20 april 2016

Elektrische oplaadvoorzieningen in Altena!

In februari van dit jaar hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant het uitvoeringsprogramma Energie besproken. De ambitie die dit programma ademt, is groot: 14% duurzame energieopwekking in 2020 en energieneutraal in 2050. Dit  uitvoeringsprogramma stelt onder andere dat het aantal elektrische voertuigen in Brabant sterk en versneld zal toenemen. Een goede infrastructuur is noodzakelijk om deze groei te faciliteren. De snelheid van uitrol van deze infrastructuur zou wat ons betreft geen remmende factor mogen zijn voor de groei van e-mobility.

Vanuit de CDA Statenfractie is het voorstel gedaan om een norm voor laadpalen in de openbare ruimte toe te passen. De gedeputeerde, mevrouw Spierings, heeft dit als een heel interessante mogelijkheid bestempeld en zich bereid getoond dit punt in het uitvoeringsprogramma op te nemen.

Ook in onze gemeentes zien wij het gebruik van de elektrische laadpunten toenemen. Het is daarbij belangrijk ons te realiseren dat elektrisch rijden zichtbaar wordt in de  klimaatstatistiek en bijdraagt aan een verbetering van de luchtkwaliteit.

Schriftelijke vragen CDA Werkendam, Woudrichem en Aalburg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.