06 juli 2016

Otto van Breugel over de zienswijze Van de gemeente Werkendam over de A27

Voorzitter in 2019 is het eindelijk zo ver dan gaat als we het moeten geloven de eerste schop  de grond in. Velen zijn al afgehaakt en denken dat het er nooit van komt. Begrijpelijk als je er al van ver 2000 over spreekt en er allerlei verwachtingen worden gewekt.

Voorzitter, We zijn eindelijk zo ver dat we gekomen zijn om een zienswijze in te dienen. Alle inwoners maar ook wij als gemeenteraad hebben deze mogelijkheid. Er zijn vele informatie avonden geweest. Vorige week nog in fort Altena hebben meer dan 200 mensen de inloopavond bezocht. Dank voor de goede organisatie en de ook dank aan iedereen die hierbij betrokken was om vragen van inwoners te beantwoorden.

Voorzitter, De aansluiting op de A27 bij Sleeuwijk werd tijdens de bijeenkomsten in november "een detail" genoemd, dat later wel opgelost ging worden.
De afgelopen jaren spraken we hier in het gemeentehuis heel veel over de A27. Wat ons duidelijk is geworden is dat RWS gaat over de hoofdlijnen en wij als gemeente over de details. De grote lijnen liggen namelijk vast. Daar hebben wij geen invloed op.

Als voorbeeld noem ik de spitsstroken die we voor ons gebied als gevolg van een bezuiniging door de strot krijgen geduwd.  Of ja toch wel de as van de weg werd een stukje verplaatst bij Hank. Maar dan hebben we het wel gehad over de hoofdlijnen.

In het raadsvoorstel zijn de belangrijkste onderwerpen door het college genoemd en die willen wij als CDA steunen. Toch hebben wij onze zorgen voor een aantal details als ik ze zo mag noemen.

Want wordt er nu echt serieus omgegaan met de zienswijzen  van onze inwoners. Goede idee├źn of zaken die inwoners echt aan het hart gaan waar ze al jaren de aandacht voor vragen. Want die zijn er absoluut! Of krijgt iedereen te horen wat RWS heeft besloten. Iets wat we nu eigenlijk al weten. Als voorbeeld noem ik de aantal afsluitingen van de A27 de laatste jaren. Iedereen weet hoe RWS met onze inwoners en ondernemers omgaat. Die zijn niet belangrijk. Geld is leidend bij RWS.

Sleeuwijk
De VRI zijn genoemd bij Sleeuwijk die moeten terug komen maar we hebben heel veel zorgen om de schoolgaande jeugd vooral bij de rotonde nabij het Altena College waar het fietsverkeer in conflict kan komen met het gemotoriseerde verkeer.

Het geluid van de brug is een serieus punt en ik verzoek de wethouder om maximale inzet hiervoor.

Hank
De extra verkeersbelasting Jachtsloot heeft onze zorgen en het is voor ons als CDA te gemakkelijk om te stellen dat dit een gemeentelijk probleem is. Tenslotte veroorzaakt RWS dit probleem. Daarom ondersteunen wij de suggestie om ter  compensatie een alternatieve ontsluiting  te realiseren voor Hank  en het achterland. Een alternatieve route ten zuiden van Hank zal de negatieve  gevolgen van  de nieuwe  afrit beperkt  worden.

De uitdieping  van het viaduct bij de Kurenpolder  weg zal de overlast  van  de JachtslooT Kerkstraat  verder  terug dringen.

Tot slot de fijnstof
Zoals we al jaren hebben aangegeven hebben we onze zorgen over fijnstof en geluid. Het kan dan wel de norm niet overschrijden zoals RWS dit stelt maar het is er wel. En de gevolgen van fijnstof kennen we. We zijn daarom ook blij met de door de wethouder toegezegde second opinion naar onderzoek van fijnstof.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.