CDA Fractie en Wethouder

Wethouder Matthijs van Oosten

Portefeuille:
Economische zaken (inclusief nutsbedrijven, haven en markten, NHW), Sociale zaken en werkgelegenheid (inclusief decentralisatie Participatiewet), Verkeer en vervoer (inclusief veerverbindingen), Recreatie en toerisme, Openbare werken, Water, ICT en Wijkbestuurder Hank en Nieuwendijk.

Matthijs is bereikbaar op:
T: 0183 507212
E: matthijs.van.oosten@werkendam.nl

Fractievoorzitter Gerard Paans

Woordvoerder van:
Openbare orde en veiligheid, Brandweer, Communicatie en voorlichting, Financiën, ICT, Personeel en Organisatie, Economische zaken (inclusief nutsbedrijven), Nationaal Park de Biesbosch en Recreatie en Toerisme.

Gerard is bereikbaar op:
T: 0183 500503
M: 06 25184522
E: gjpaans@gmail.com

Otto van Breugel

Woordvoerder van:
Verkeer en vervoer, Openbare werken (inclusief riolering) en Coördinatie gemeentelijke eigendommen.

Otto is bereikbaar op:
T: 0183 403829  
M: 06 53352936  
E: ottovanbreugel@gmail.com


Jenny Assink

Woordvoerder van:
Volksgezondheid, Jeugdbeleid en Zorg en welzijn (inclusief Sociaal Cultureel Werk en GR OGZ / AB GGD).

Jenny is bereikbaar op:
T: 0183 303180
M: 06 13174115
E: jennyassink@gmail.com

Douwe Altena

Woordvoerder van:
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Bouw- en woningtoezicht, Grondexploitatie, Grondexploitatie, Coördinatie waterbeleid, Monumentenbeleid en Milieu en Afval.

Douwe is bereikbaar op:
T: 0183
E: douwe.altena@werkendam.nl


Wil Drabbe

Woordvoerder van:
Coördinatie kerngericht werken, Burgerdiensten, Streekarchief, Kunst, Sociale zaken, Onderwijs en kinderopvang, Sportbeleid, Minderhedenbeleid, Cultuur en bibliotheken.

Wil is bereikbaar op:
T: 0162 402975
M: 06 29537221
E: info@wildrabbe.nl

Burgerleden

Commissie Inwoners

Commissie Grondgebied

Inge Schippers

Inge is bereikbaar op:
E: i.a.schippers@hotmail.com

Commissie Bestuur

René Roovers

 

 

Het Bestuur

FunctieNaamTelefoonnummerEmailadres
VoorzitterPaul van de Elshout06 51196604info@elshoutdewit.nl
SecretarisHannie Visser-Kieboom     06 54733819hanviskie@gmail.com
Penningmeester      Jurgen Tinke

info@jurgentinke.nl

BestuurslidGuus Gijsberts0162 404015gijsb486@planet.nl
BestuurslidAd van Veldhoven0416 391301a.veldhoven@hetnet.nl
BestuurslidDirk Ruiter0183 403022dirk.ruiter@online.nl
BestuurslidHuib Vink0183 403974huibert_vink@zonnet.nl
AdviseurJack Bakker0183 301711jack.bakker@planet.nl

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.