26 februari 2016

CDA uit zorgen centrumplan Giessen/Rijswijk

Geacht college,

 

Inmiddels is alom bekend dat Plus Bierbooms in Giessen-Rijswijk deze zomer zijn deuren zal sluiten. Gezien het feit dat de supermarkt één van de belangrijkste (misschien wel de belangrijkste) pijler is van het voortbestaan van een winkelcentrum in Giessen-Rijswijk, maakt de CDA-fractie zich dan ook grote zorgen over de toekomst van de kern Giessen-Rijswijk. In het raadsbesluit Centrumplan Giessen-Rijswijk is aangegeven dat het centrum in 2018-2025 pas definitief is. Wanneer er geen toekomstperspectief voor de achterblijvende ondernemers is, is het maar de vraag of zij hun onderneming voort kunnen zetten. Om dit toekomstperspectief te bieden aan de achterblijvende ondernemers is nu haast geboden. De leefbaarheid van de kern Giessen-Rijswijk komt in gevaar, waardoor haast nu geboden is. Dit kan niet wachten tot 2018-2025. Er moet nu in deze kern geïnvesteerd worden, om leefbaarheid voor de langere termijn te behouden. Dit is niet de eerste voorziening die deze kern de afgelopen jaren verloren heeft. 

Om deze noodzaak onder de aandacht te brengen heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

Onderschrijft het college de genoemde noodzaak om nu actie te ondernemen om een (winkel)centrum in Giessen-Rijswijk op zo kort mogelijke termijn te realiseren volgens de vastgestelde algemene uitgangspunten uit het voorstel Centrumplan Giessen-Rijswijk d.d. 16 februari 2016? Op welke termijn (uiteraard ruimschoots voor de zomer) kan het college een plan van aanpak met financiële onderbouwing voor het Centrumplan Giessen-Rijswijk aanleveren? Wanneer het college in gesprek is of in gesprek gaat met supermarktketens om een supermarkt in Giessen-Rijswijk te realiseren, welke randvoorwaarden voor vestiging hanteert het college dan?

 

Uiteraard is het niet nodig om uit te leggen dat  beantwoording van deze vragen enige spoed vereist.

 

Alvast bedankt voor de snelle beantwoording van de vragen.

De fractie van het CDA,

Ton van Oostrum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.