11 november 2015

Met CDA Altena in gesprek over vluchtelingen

ANDEL – De drie CDA afdelingen Woudrichem, Aalburg en Werkendam houden woensdag 18 november in ’t Buitenhoff een gezamenlijke bijeenkomst rond het vluchtelingenvraagstuk. De bijeenkomst begint om 20.30 uur met een inleiding op het vluchtelingenvraagstuk vanuit de invalshoek van het onderwijs, welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Hoe kunnen vluchtelingen worden opgevangen in de regio en hoe bieden we hen onderwijs, werk en kansen op integratie in onze samenleving? Na de inleiding volgt een ronde tafel discussie rond de thema’s onderwijs, welzijn en bedrijfsleven onder leiding van de CDA fractievoorzitters Wendy van Ooijen, Arno Bouman en Gerard Paans. Iedereen is welkom de avond bij te wonen.

In het Land van Heusden en Altena werden recent al vluchtelingen in een noodopvang in Woudrichem gehuisvest, ook worden andere mogelijkheden verkend rond opvang. Eind jaren negentig werden vluchtelingen in de regio opgevangen op twee asielboten in Werkendam en Woudrichem.

Door het besluit tot bestuurlijke fusie per 1 januari 2019 van de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg werken de drie CDA afdelingen in de regio al intensief samen op weg naar de fusie. In juni van dit jaar  hielden de drie afdelingen een debatavond over de  gemeentelijke samenwerking met Cees Veerman. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.