19 mei 2015

Schriftelijke vragen conform artikel 39 van het reglement van orde gemeente Woudrichem.

Geacht college,

Bij het naar binnenrijden van de kern Woudrichem komen wij vaak langs het kassencomplex aan de Ruigenhoekweg tussen Oudendijk en Woudrichem. Bekend is dat dit bedrijf niet meer bestaat en dat de kassen sinds enkele jaren leeg staan. Wat vanaf de weg te zien is en door vele inwoners opgemerkt wordt, is dat het pand verpaupert en binnenin de kassen het onkruid de hoogte inschiet. Het pand past, ons inziens, niet meer bij wat we van een mooie landelijke omgeving verwachten.

De verantwoordelijkheid van de staat van het pand ligt bij de eigenaar, maar de overheid in het algemeen en de gemeente in het bijzonder is verantwoordelijke voor de kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid van onze openbare ruimte. Gezien de grote oppervlakte van dit kassencomplex is het vanaf de openbare weg goed zichtbaar en zijn zij medebepalend voor het uiterlijk en daarmee de kwaliteit van leefbaarheid van de openbare ruimte.

Wij hebben daarom een viertal vragen voor u:

1.       Bent u het met ons eens dat het pand niet meer bij onze mooie landelijke omgeving past?

2.       Bent u ook van mening dat de staat van deze kassen invloed heeft op de kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid van onze inwoners?

3.       Zijn er bij het college ontwikkelingen bekend omtrent dit pand en wilt u die ontwikkelingen met ons delen?

4.       Bent u bereid contact te zoeken met de eigenaar(s) om met hen in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen voor dit pand?

 

Namens de CDA-fractie,

Wendy van Ooijen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.