02 maart 2016

Terug naar de Toekomst

In deze tijd van vooruitgang beleven we in Europa een moment van terugval. De roep de binnengrenzen opnieuw in te voeren bedreigt de positie van Nederland. Op verzoek van de Brabantse Europarlementariër Lambert van Nistelrooij heeft het Europees Parlement een studie uitgevoerd naar de gevolgen. Uit de recentelijk gepubliceerde gegevens blijkt, dat de schade groot kan zijn. Zeker voor een export- en doorvoerland als Nederland. 

De heer Van Nistelrooij constateert dat met de vooruitgang ook de kans aanwezig blijft terug te vallen. “Terug in de tijd, terug in het vertrouwde van toen. Er zijn volop momenten van twijfel. Vooral op momenten van tegenvallers kan het vertrouwen in de vooruitgang een forse knauw krijgen. Zo’n moment van terugval beleven we nu in Europa. De EU is als vooruitgangsproject bij uitstek in vertwijfeling geraakt.” 

De toenemende roep de binnengrenzen opnieuw in te voeren was voor Lambert van Nistelrooij aanleiding in het Europees Parlement te vragen naar voornoemde studie. Uit die studie blijkt nu dat de schade voor de gehele Europese Unie kan oplopen tot 100 miljard euro. Gemiddeld gaat de economie er bijna een procent op achteruit. Voor Nederland zal dit percentage beduidend hoger liggen. Niet voor niets heeft de transportsector dan ook van zich laten horen.

Bij zijn herverkiezing in 2014 pleitte de heer Van Nistelrooij er al voor om daadkracht te tonen en te gaan voor een combinatie van solidariteit en verantwoordelijkheid. “We mogen nu niet afhaken en de ogen niet sluiten voor wat elders in Europa gebeurt. Dan brokkelt het EU project af en gaan groepjes landen met elkaar verder. Dan gaat de EU er geheel anders uitzien en zal de economische rekening hoog zijn. Mijn mening is dat de regeringsleiders juist nu verdergaande afspraken moeten maken over het vluchtelingenprobleem. Ik wil niet dat we terug gaan naar de toekomst. De geschiedenis heeft geleerd dat opkomen voor vrede en welvaart loont.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.