21 maart 2017

Thema avond 30 maart

Iedereen is welkom bij het werkatelier dat het CDA op donderdagavond 30 maart organiseert over het programma voor de verkiezingen van de gemeenteraad in 2018. Deze avond, onder leiding van CDA-bestuurslid Jan Dreschler, is bedoeld om ideeën en wensen te inventariseren voor een beter beleid in Aalsmeer. Het wordt gehouden in ‘Dorpshuis ’t Podium’ in Kudelstaart, inloop vanaf 19.30 uur.

Nieuwe vorm
Met dit werkatelier kiest CDA Aalsmeer voor een nieuwe vorm om ideeën en wensen van burgers, bedrijven en organisaties te vertalen naar een verkiezingsprogramma. “Iedereen die mee wil praten is van harte welkom. Zowel leden als niet-leden” nodigt CDA-voorzitter Ko Weststrate de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart uit. 

#CDA2026
Het werkatelier is een vervolg op de #CDA2026-avond die in november 2016 door de lokale CDA-afdeling werd georganiseerd. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst is er met leden en niet-leden nagedacht over de toekomst. Er is geprobeerd een beeld te schetsen van de toekomst en samen na te denken over wat dit kan betekenen voor de inrichting van ons land en onze gemeente. “Op donderdag 30 maart a.s. willen we een tweede, wat meer concrete stap maken. We willen met elkaar nadenken en discussiëren over wat dat vergezicht betekent voor de invulling van het plaatselijke programma 2018-2022. De bedoeling is dat we per beleidsterrein met elkaar nagaan welke trends we in Aalsmeer onderkennen, welke beleidslijnen gewenst zijn en welke onderwerpen een plaats verdienen in het verkiezingsprogramma” aldus J. Dreschler

Altijd dichtbij
CDA Aalsmeer kiest bij bijeenkomsten en vergaderingen altijd voor de meest passende vorm. Met werkbezoeken brengen aan bedrijven, instellingen en verenigingen, het organiseren van themabijeenkomsten en het onderhouden van veel contact met leden en niet-leden wil het CDA in Aalsmeer dicht bij de inwoners staan. Fractievoorzitter Dirk van Willegen voegt nog toe: ”Directe informatie van betrokkenen krijgen en ter plekke zien en bespreken wat er gebeurt, dat zijn manieren om je als raadslid en politicus goed in actuele onderwerpen te kunnen verdiepen. Ik hoop dat we op 30 maart een prachtige start van ons verkiezingsprogramma kunnen maken!’’
 — 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.