22 april 2017

Persbericht 20-04-2017

 CDA: draagvlak nodig voor toekomstbestendig afvalinzamelsysteem

 

“Als we als gemeente niets doen dan gaat de afvalstoffenheffing omhoog door stijgende verwerkingskosten en belasting op restafval. Recyclebare afvalstoffen brengen geld op of hebben lagere verwerkingkosten en die kunnen de verwachte stijgende verwerkingskosten voor restafval verminderen. Ook is het huidige afvalinzamelingsysteem niet eerlijk doordat de tarieven erg ver uiteen liggen.

We merken echter dat er op dit moment te weinig draagvlak voor een nieuw afvalinzamelsysteem is en daarom is het, wat het CDA betreft, op dit moment niet het juiste moment om het voorstel door te zetten.”
Dit was de boodschap waarmee CDA-fractievoorzitter Dirk van Willegen namens zijn fractie in de raadsvergadering van 20 april jl. voorstelde het nieuwe afvalplan van de raadsagenda te halen.

 

Lagere afvalstoffenheffing

De CDA-fractie blijft bij het eerder ingenomen standpunt ten opzichte van het voorstel. Op dit moment zijn de tarieven volgens het CDA niet eerlijk: hoogbouwbewoners en inwoners met een kleine container betalen namelijk met het huidige inzamelsysteem een laag tarief (€196) wat gecompenseerd wordt door de hoge tarieven (€ 320) die betaald worden door de meerderheid van de Aalsmeerders. Daarom wil het CDA een nieuw afvalsysteem met omgekeerd inzamelen met diftar. Bij diftar moet een basisbedrag betaald worden voor de inzameling van grondstoffen. Dat bedrag is gemiddeld lager dan de huidige afvalstoffenheffing en dat betekent dus voor het grootste deel van de inwoners een daling in de afvalstoffenheffing. Daarnaast is er een variabel bedrag voor restafval. De hoogte van dat bedrag hangt af van de hoeveelheid restafval die de inwoner wegbrengt. Hoe minder restafval je wegbrengt, hoe goedkoper het is.

 

Extra service

Tijdens de eerder commissiebehandeling heeft het CDA zich al positief uitgelaten over de extra service voor de Aalsmeerse inwoner. CDA-woordvoerder Paul van Soelen zei daar eerder al het volgende over: “Met dit systeem hebben we extra service bij het ophalen van grondstoffen. De dienstverlening voor het huis-aan-huis ophalen van waardevolle afvalfracties (Plastic verpakkingsmateriaal, Metaal/blik en Drankkartons, papier en GFT) gaat omhoog.”  

 

Draagvlak nodig

Al met al zitten er volgens het CDA vooral voordelen aan het nieuwe afvalinzamelsysteem. Toch heeft zij ook begrip voor de koudwatervrees bij andere politieke partijen. “Bij het invoeren van een dergelijk systeem is draagvlak heel belangrijk. Zowel bij de inwoners, als bij de politieke partijen. Op dit moment merken we dat dat draagvlak er (nog) niet is. Daarom achten wij het niet verstandig het nieuwe systeem nu in te voeren.” Aldus Dirk van Willegen namens zijn partij.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.