27 februari 2017

CDA-motie over Schipholprobleem ook in Den Haag opgepakt

CDA-motie over Schipholprobleem ook in Den Haag opgepakt

Het raadsbreed gesteunde plan waarin aandacht wordt gevraagd voor woningeigenaren die in de directe omgeving van de veiligheidszone (ook wel sloopzone genoemd) woningen bezitten is inmiddels ook in de Tweede Kamer besproken. Na vragen van CDA-kamerlid Martijn van Helvert heeft staatsecretaris Dijksma toegezegd het gesprek met de gemeente Aalsmeer over een dergelijke regeling aan te willen gaan.

Stichting koopt huizen op
Woningeigenaren in de directe omgeving van Schiphol hebben de angst dat door de toename van het vliegverkeer de waarde van hun woning in de komende tijd onder druk komt te staan. In de motie wordt voorgesteld dat deze woningeigenaren (vrijwillig) de mogelijkheid zouden kunnen krijgen om hun woning te verkopen aan een hiervoor op te richten woningstichting die de woning vervolgens niet sloopt maar weer verhuurt. Dat kan zijn aan de huidige eigenaar, maar dat kan ook zijn aan een andere huurder. Slopen past niet binnen dit plan, tenzij de veiligheidszone binnen het luchthaven Indelingsbesluit (LIB) wordt vergroot. Als huurder van hun eigen woning krijgt men dan de vrijheid om op ieder gewenst moment de huur op te zeggen en op een andere plek te gaan wonen.

Interessant idee
Waar de Aalsmeerse gemeenteraad eerder al enthousiast bleek over de plannen, zijn diverse Kamerleden dit nu ook. CDA-kamerlid Van Helvert: "Mensen wonen ondanks alles toch graag in de directe omgeving van Schiphol. Echter, de angst om -door geluidshinder - het huis niet meer verkocht te krijgen als het een keer wél nodig is, moeten we wegnemen. Dit initiatief vanuit het CDA Aalsmeer vind ik zeer sterk. Daarom heb ik het in De Tweede Kamer voorgesteld."

Inzetten op leefbaarheid
Fractievoorzitter van CDA Aalsmeer, Dirk van Willegen is blij met de Haagse aandacht: “Iedere inwoner in Aalsmeer en Kudelstaart ondervindt in meer of mindere mate hinder van het luchtverkeer, maar voorkomen moet worden dat de belangen van sommigen zo worden aangetast dat zij niet alleen gehinderden, maar ook gedupeerden worden. De Aalsmeerse politiek blijft zich inzetten voor de leefbaarheid van onze hele gemeente. Daarom is nadrukkelijk gesteld dat dit probleem voor het gebied rondom de veiligheidszone slechts een van de aspecten van de Schipholproblematiek is, maar voor deze groep bewoners is het wel een hele belangrijke!” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.