24 mei 2016

Meer informatie over de Algemene ledenvergadering op 6 juni a.s.

Op maandag 6 juni 2016 organiseert het CDA Aalsmeer-Kudelstaart een Thema-avond over de PARTICIPATIEWET.

Zowel leden als niet-leden van het CDA zijn van harte welkom, evenals ondernemers en belangenorganisaties.

Deze avond wordt gehouden in Het Dorpshuis, Kudelstaartseweg 239, 1433 Kudelstaart; aanvang 20.00 uur, einde uiterlijk 22.30 waarna informeel nog verder gesproken kan worden.

De Participatiewet.

Deze wet regelt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de arbeidsvoorziening voor mensen die niet gemakkelijk werk kunnen vinden. De betrokkenheid van de gemeenten hierbij is in deze nieuwe wet belangrijk groter dan vroeger in de oude wetten het geval was (Wet Sociale Werkvoorziening, Wet Werk en Inkomen en de “Wajong”.) Tegelijkertijd is op het budget van deze regelingen een forse korting toegepast bij overdracht naar de gemeenten.

Voor de uitvoering van de Participatiewet bestaat een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. De werkzaamheden binnen deze regeling worden uitgevoerd door AM Werkorganisatie, feitelijk een voortzetting van de AM Groep die vroeger de Wet Sociale Werkvoorziening voor dezelfde gemeenten uitvoerde.

Goede uitvoering is cruciaal.

Het belang van een goede uitvoering van de Participatiewet is heel groot. Enerzijds hebben werkgevers zich verplicht 125.000 banen te scheppen voor mensen die op de uitvoering van deze wet zijn aangewezen, anderzijds is tot nu toe altijd gebleken dat vraag en aanbod in dit segment van de arbeidsmarkt elkaar niet gemakkelijk weten te vinden. Daarbij is, behalve kennis van de instrumenten van de overheid op dit terrein en bekendheid met de behoeften van werkgevers en werknemers, inventiviteit en creativiteit nodig.

Eerste ervaringen.

De tot nog toe opgedane ervaringen vormen een uitnodiging om hierover een avond met elkaar en met ondernemers en belangenorganisaties van gedachten te wisselen.

Na een korte inleiding door Ad Verburg, CDA-wethouder van de gemeente Aalsmeer en portefeuillehouder van dit dossier, zal de directeur van AM Werkorganisatie, de heer A. van der Hoed, de activiteiten van deze organisatie voor de verschillende doelgroepen belichten. Pieter Heerma, Tweede Kamerlid van het CDA en specialist op dit terrein, zal vanuit zijn optiek spreken over de eerste indrukken bij de uitvoering van deze nieuwe wet, welke knelpunten daarbij kunnen optreden en welke ontwikkeling daarin te verwachten zijn.

Paneldiscussie.

De sprekers zullen plaats nemen in een panel onder voorzitterschap van Robbert-Jan van Duijn, CDA-wethouder  van de gemeente Aalsmeer. Aan dit panel kunnen vragen en suggesties worden voorgelegd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.