05 november 2020

Bijdrage Begroting 2021

Voorzitter het CDA heeft de laatste verkiezingen gewonnen met de slogan “Altijd Dichtbij”. Nu in deze corona-tijd klinkt dat misschien raar, maar wij denken dat het nu meer dan ooit  nodig is.

Een paar weken geleden was de week tegen  de eenzaamheid en het CDA heeft bij velen een plantje gebracht in Aalsmeer en Kudelstaart ter ondersteuning in deze zware tijd. Wij zagen daarbij veel eenzaamheid. Voorzitter, ik kom hier straks nog op terug.

Vanavond behandelen wij de begroting van 2021, in deze aparte setting die bijna alweer gewoon begint te worden. Wat verlangt het CDA, en waarschijnlijk velen met ons, naar een situatie waarin wij ons werk en de vergaderingen weer in de raadzaal kunnen doen.          

                            

Wat deze begroting betreft, is het ook alweer de laatste waarin wij voor een heel jaar vooruit kunnen regeren. Begin 2022 zijn er alweer verkiezingen voor de gemeenteraad. Je zou dus kunnen zeggen dat wij in dit jaar moeten schitteren en dat is nu net in deze tijd een moeilijke opgave. Wel kunnen wij op voorhand zeggen dat wij het een mooie begroting vinden die het college ons voorgeschoteld heeft. Wij weten dat wij er aan kunnen beginnen met een solide en sterke basis waarin Aalsmeer nu verkeerd.

 

Voorzitter dit wordt een avond waarin wij niet overladen worden door moties. Toch zijn er wel diversen die wij kunnen verwachten en wij zullen ze allemaal toetsen en daar een oordeel over geven.

Wat wij in Aalsmeer zeker niet moeten doen is in een soort parkeerstand schieten en daarom is het CDA blij dat wij de motie “versnelling wonen” hebben gemaakt.  Dat geeft het college een aanmoediging, maar ook de raad  zelf zal niet meer veelvuldig gebruik moeten maken van de handrem. Ik zal nu niet op de motie ingaan omdat anderen daar eerst inhoud aan gaan geven.

Het CDA weet dat het college werk genoeg heeft en er veel dingen zijn die aandacht nodig hebben, maar zou het niet een prachtig idee zijn om de studio’s van Aalsmeer te kopen en daar dan voortvarend aan de slag gaan met het bouwen van woningen…

Over de Jeugdzorg is niet alleen in Aalsmeer veel te doen.  In het hele land worstelen gemeentes met de uitvoering en financiering van de Jeugdzorg.  Daar wil het CDA het volgende over kwijt: voor ons staat de kwaliteit voorop, zodat cliënten tevreden zijn, er weinig uitval is en wij wachtlijsten voorkomen. Maar we willen ook tot een structureel gezonde financiële positie komen.

Waar wij als CDA gelukkig van worden is het voorstel om te onderzoeken of  de invoering van het programma Bibliotheek op School vanuit de gemeente kan worden georganiseerd.

Voorzitter in het begin heb ik al gezegd dat ik terug zou komen op wat ik zei over eenzaamheid. Het CDA komt met een motie voor “Babbelbanken”. Dat lost de eenzaamheid niet op, maar wij willen  dat het mensen makkelijker gemaakt wordt om anderen te ontmoeten en om zomaar eens met iemand te kunnen praten.

 Ook komt het CDA met een amendement over iets wat wij totaal niet zien zitten en waarvan wij denken dat deze gelden veel beter besteed kunnen worden. €225.000 uitgeven om in 1 wijk op maximaal 20 dagen in het jaar in een speelbadje te kunnen zitten vinden wij in deze tijd niet uit te leggen. Ook het daaraan gekoppelde jaarlijkse noodzakelijke onderhoud is voor ons een reden om dit plan uit de begroting weg te amenderen.

Waar veel kinderen wel het hele jaar door plezier van kunnen hebben, zijn de speeltoestellen.  Die zien er nu niet allemaal even fraai uit, daarom komt het CDA met een motie om daar het geld aan te besteden. Vorig jaar heeft het CDA al gevraagd naar een actueel uitvoeringsplan en dat doen wij bij deze weer. Het is overigens volgens ons al een plan van 2012.

Een heel ander punt waar het CDA aandacht voor wil vragen is het probleem dat uitbreiding van bedrijven vaak vastloopt op het verkrijgen van een grotere elektra aansluiting. Hiermee staat de groei van deze ondernemingen onder druk  vanwege de netcapaciteit in deze regio.

Dit is dan misschien niet direct een  zaak voor de gemeente Aalsmeer, maar ondersteuning van deze ondernemers door bij Liander aan te dringen op een verbeterde dienstverlening helpt Aalsmeer ook in het streven om een goed vestigingsklimaat te hebben.

Voorzitter, een programmabegroting maken is veel werk, dat weten wij ook, maar soms is het toch storend dat fouten van de vorige uitgave met knip en plakwerk weer precies hetzelfde in deze begroting zijn terecht gekomen.  Ik zal u er op deze plaats niet mee vermoeien maar graag geeft het CDA op een ander moment hier wel reactie op.

Zo ook over de vermelding van overlast door arbeidsmigranten op het surfeiland. Wij denken dat het beter zou zijn als er alleen ‘overlast’ stond. Het is veel te stigmatiserend om arbeidsmigranten apart te benoemen. Het zijn hardwerkende inwoners van onze gemeente.

Nu wij het daar toch over hebben. Op blz. 57 staat over de communicatie dat u vanwege het internationale karakter van Aalsmeer, meer in het Engels wil communiceren. Maar om de informatievoorziening te bevorderen kunt u, volgens het CDA, dat beter ook in een aantal andere in Aalsmeer gangbare talen doen voor inwoners die ook het Engels niet machtig zijn.

Tot slot, voorzitter, zag ik een motie voorbijkomen over de reclame belasting, straks zullen wij hier wel meer over horen, maar voor het CDA zou het alleen fijn zijn dit geen belasting meer te noemen.

Voorzitter, ik ga voor deze termijn afsluiten door allereerst onze waardering uit te spreken aan onze mede-raadsleden voor de samenwerking, die stellen wij zeer op prijs. Ik spreek de hoop uit dat wij als gemeenteraad samen met het college een mooi jaar tegemoet gaan waarin wij hopelijk het corona-virus achter ons kunnen laten en ook verder mogen gaan om Aalsmeer en Kudelstaart verder tot groei en bloei mogen brengen. We willen iedereen graag laten weten dat het CDA “altijd dichtbij” is.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.