26 juni 2020

Bijdrage CDA Kadernota 2021

Voorzitter, vanavond zijn we weer bij elkaar in een bijzondere setting hier in de Burgerzaal, maar wij kunnen in ieder geval met elkaar vergaderen en daar is het CDA blij mee. Na de jaarrekening van vorige week behandelen wij nu dan de Bestuursrapportage en dat doen wij gelijk met de kadernota 2021. We geven hierbij een kijkje in waar het CDA heen wilt voor de begroting van 2021.

De Burap is voor het CDA op dit moment geen raadsvoorstel waar wij veel vragen of opmerkingen bij hebben, één vraag komt wel bij ons op, maar ik denk dat de portefeuillehouder daar wel een antwoord op weet. Wij hebben een zachte winter gehad waarin ook weinig gestrooid hoefde te worden tegen de gladheid, wij konden in de Burap niet terug vinden of dit voor Aalsmeer ook een voordeel oplevert. Kan de portefeuillehouder hier antwoord op geven?

Dan wil het CDA nu een korte beschouwing geven op de kadernota 2021. Als u allen de motie heeft gezien en gelezen zal duidelijk zijn dat er de komende jaren een hoop staat te gebeuren. Onderzoeken zullen moeten uitwijzen of er mogelijkheden zijn om, met inachtneming van de dingen die het CDA belangrijk vindt, toereikende financiën te vinden voor deze projecten.

De inleiding van de motie geeft meteen al aan dat wij als raad een beperkte speelruimte hebben voor de komende jaren, dus dat zal betekenen dat er waarschijnlijk keuzes gemaakt moeten worden. Bij deze keuzes heeft het CDA een duidelijk beeld voor ogen, ik hoop dat dat beeld in de loop van mijn betoog duidelijk wordt.

De motie is ingediend door alle partijen en ook in overleg met elkaar, dus op zich heeft deze motie geen partijgebonden politieke waarde. Namens het CDA wil ik die nu toch graag geven.

Er wordt niet voor niets in het begin van de motie gesproken over het raadsakkoord, waar duidelijk in staat dat wij voor Aalsmeer een sociaal en betrokken gemeenschap willen zijn met een menselijke maat. Als wij dat uitgangspunt  blijven hanteren zal ook voorkomen kunnen worden dat wij ongerustheid kweken in de samenleving waarin op dit moment al genoeg zorgen zijn i.v.m. de gevolgen van het coronavirus.

Want voorzitter dit is ook een goed moment om terug te kijken en onze waardering uit te spreken voor onze scholen, de kinderopvang, de sportclubs en vele maatschappelijke organisaties die veel werk verzet hebben tijdens de corona periode. Namens het CDA veel dank daarvoor.

Terug naar de kadernota, wij zullen ook samen met het college moeten gaan zoeken hoe wij de  specialistische jeugdhulp betaalbaar kunnen houden. Preventie moeten daarbij leidend zijn maar dat geeft natuurlijk op de korte termijn geen financiële lucht, dus zal er ook naar andere kosten gekeken moeten worden. Daarbij moet toch wel als eerste worden gezegd dat het CDA niet wil bezuinigen op kinderen, maar misschien is het wel mogelijk om scherp te kijken naar de inkoop of daar niet wat financiële ruimte is te krijgen.

Bij het CDA zijn wij voorstander om alle kosten tegen het licht te houden maar ook goed te kijken naar wat we daarmee kunnen bereiken. Een langere doorkijk naar de financiën dan de verplichte 4 jaar lijkt ons zinvol, maar bijvoorbeeld tien jaar vooruit kijken bij gemeentelijke financiën lijkt ons bijna onmogelijk. Als we nu tien jaar terug kijken, had niemand van ons dit ook kunnen voorspellen.

Waar de komende jaren veel geld naar toe zal gaan zijn ook de projecten in de buitenruimte. Het CDA wil daarin meegeven om te kijken naar wat echt moet en om dingen die kunnen wachten uit te smeren over een langere periode.

Vorig jaar, bij de behandeling van de kadernota 2020, vroeg het CDA om eens naar de kosten van de AA organisatie te kijken. Deze oproep blijft ook bij de behandeling van de kadernota van 2021 staan.

Voorzitter u en alle aanwezigen hier weten dat het CDA voor een solide en gezonde financiële boekhouding voor de gemeente Aalsmeer is, maar waar het CDA niet heen wil is om iedere benchmark te volgen en dan daar ook een gemiddelde plaats in te zoeken. U weet als alle achterblijvers aansluiten gaat het gemiddelde omhoog en in dit geval dan ook de belastingen. Ons advies is dan ook om voorzichtig te zijn met lasten te verhogen voor onze inwoners en bedrijven.

Als laatste, voorzitter, wil het CDA vanaf deze plek nogmaals iedereen bedanken voor de inzet van de afgelopen coronamaanden, het college sterkte wensen bij al hun taken en alle ambtenaren bedanken voor al hun inzet voor de gemeente Aalsmeer.

Ik sluit af met de tekst op onze 2 euro munt: God zij met ons.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.