24 februari 2015

Bloemengroet in 'Rooie Dorp' namens CDA Aalsmeer/Kudelstaart

PERSBERICHT: Met een bloemengroet heeft het CDA Hedwig van der Peet en Anja van den Heuvel van de klankbordgroep 'Het Rooie Dorp' bedankt voor hun inzet. De bloemengroet werd overhandigd bij het bezoek van de fractie van het CDA Aalsmeer/Kudelstaart aan het Rooie Dorp aan de Machineweg naar aanleiding van de besluitvorming in de gemeenteraad. 

Sloop en nieuwbouw van 'Het Rooie Dorp' houdt de gemoederen al lang bezig. Al rond de eeuwwisseling wisten de bewoners van het Rooie Dorp dat Eigen Haard plannen had met hun woningen. Er werd nog slechts het meest noodzakelijke onderhoud gepleegd. Rond 2008 werden de geruchten sterker en in 2011 werden de eerste tekeningen vertoond op een bewonersavond. De start was wat ongelukkig en zowel wethouder als gemeenteraad stuurde Eigen Haard terug naar de bewoners om samen een goed sociaal plan op te stellen. Sinds die tijd heeft de klankbordgroep niets dan lof over het contact met Eigen Haard. 

Goed opgepakt
Op elke vergadering waar over het Rooie Dorp gesproken werd, waren Hedwig van der Peet en Anja van den Heuvel aanwezig. Uiteraard was er teleurstelling over de vertraging die de aankoop van Machineweg 113 veroorzaakte. Gelukkig is dit proces goed opgepakt door wethouder Tom Verlaan (CDA).  De fractie van het CDA is content dat er nu één bouwplan ligt voor het nieuwe Rooie Dorp. De bewoonster van 113 hoeft ook niet een jaar in een bouwput te leven. Er moeten nog wel een aantal procedurele stappen genomen worden, waaronder de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Als alles volgens planning verloopt kan in augustus 2016 met de bouw begonnen worden en kunnen de woningen in 2017 opgeleverd worden. Veel bewoners zijn vertrokken naar een andere woning, maar een aantal bewoners wil graag terugkomen. Zoals de familie Jongkind met het tegeltje 'In de kip' bij de voordeur. Zij vertrekken binnenkort naar een wisselwoning in de Wilhelminastraat en zullen de voortgang van de bouw nauwlettend volgen. Of het tegeltje naast hun voordeur teruggeplaatst zal kunnen worden is twijfelachtig, gelet op de barsten in de tegel. We wachten het af.

Foto-onderschrift: De fractie van het CDA met de familie Jongkind voor één van de te slopen huizen van het Rooie Dorp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.