13 januari 2022

Brief aan Minister-president voor openstelling winkels

 

Aalsmeer Kudelstaart, 12 januari 2022

 

Betreft: Oproep voor openstelling winkels.

 

Geachte heer Rutte,

Gelet op de toenemende signalen van zorg over de toekomst van de winkels in onze dorpen Aalsmeer Kudelstaart,  sturen wij u deze Open Brief. De huidige lockdown heeft onze middenstanders opnieuw hard geraakt. Juist de decemberomzet is erg belangrijk en de abrupte aankondiging van de winkelsluiting is hard aangekomen. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen. Het is ook niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. De stapeling van economische en financiële effecten is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor sluting of faillissement. Het resultaat hiervan is een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand en forse maatschappelijke en emotionele effecten, ook op de langere termijn, voor iedereen.

Hier komt bij dat het begrip voor de maatregelen zienderogen afneemt. Ondernemers zien met lede ogen dat de lokale aankopen afnemen, uitstapjes om te winkelen in het buitenland worden gedaan, groothandels voor bijna iedereen open zijn en op de warenmarkt niet-essentiële producten wel  worden verkocht. Ook de verhouding van veilig winkelen tussen de essentiële en niet-essentiële winkels raakt zoek. Bovendien ervaren de ondernemers dat een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, wat niet zo is. Er resteren hoge kosten voor elke ondernemer.

Voor de korte termijn pleiten wij voor veilig winkelen in allle winkels zoals dat eerder is toegestaan. Ondernemers en dienstverleners hebben zich ook innovatief getoond om veilig werken in deze tijd mogelijk te maken.

Onze dorpen kennen kleinschalige winkelcentra. Openstelling van winkels trekt zeker geen grote groepen aan. Het zijn onze eigen inworners die graag kleding en andere niet-essentiele goederen bij de eigen winkeliers willen kunnen kopen. Meer maatwerk dan nu het geval is, zal naar ons oordeel het draagvlak voor maatregelen positief beinvloeden.

Overigens is dit ook van belang voor ondernemers in de horeca, de kappers en vergelijkbare dienstverleners, de culturele sector en voor tal van activiteiten in onze dorpen.

Als CDA fractie van de gemeente Aalsmeer-Kudelstaart doen wij een dringend appèl op u om op de korst mogelijke termijn winkelen in de niet-essentiële sector mogelijk te maken èn verzoeken wij u  met spoed een duurzaam perspectief te bieden voor onze samenleving in deze tijd.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Namens de CDA fractie,

Dirk van Willegen.

Fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.