24 februari 2015

CDA Aalsmeer/Kudelstaart bezoekt Praktijkschool in Uithoorn

PERSBERICHT: Sinds drie jaar kunnen kinderen uit Aalsmeer met een ontwikkelingsachterstand naar de Praktijkschool in Uithoorn naast het Winkelcentrum Zijdelwaard. In het kader van Passend Onderwijs bezocht de fractie van het CDA Aalsmeer/Kudelstaart deze prachtige nieuwe school (v/h de Koningin Emmaschool). 

De Praktijkschool is bedoeld voor die leerlingen die geen diploma kunnen behalen in het VMBO vanwege een leer- of ontwikkelingsachterstand. Het gaat met name om leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Door middel van praktijkonderwijs en stages worden leerlingen begeleid naar arbeid op hun achttiende jaar. 

Gloedvol betoog
Robbert Sand, stagebegeleider, ontving de CDA-delegatie en legde in een gloedvol betoog de missie en de opdracht van de Praktijkschool uit aan de fractie en wethouders van het CDA. De school heeft een regiofunctie en wordt bezocht door 215 leerlingen. Veel leerlingen van SBO De Dolfijn stromen door naar de Praktijkschool. Grote opgave voor de school is het vinden van stageadressen. Goede contacten met het bedrijfsleven zijn een must. Maar ook de relatie met de gemeente is belangrijk vanwege de Participatiewet. Veel leerlingen zullen straks onder deze nieuwe wet vallen daar zij begeleid zullen moeten worden op het werk en de werkgever een loonsubsidie van de gemeente zal ontvangen. School en gemeente zullen hier tijdig op voor moeten sorteren. De Praktijkschool lijkt hier klaar voor. 

Foto-onderschrift: Fractie en wethouders van het CDA in gesprek met Robbert Sand en Eva Brandsma van Praktijkschool Uithoorn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.