03 november 2014

CDA Aalsmeer/Kudelstaart krijgt steun voor familiegroepsplan

PERSBERICHT: Families en leden van hun netwerk krijgen voortaan het recht om bij problemen eerst zelf een familiegroepsplan te maken en aan te geven wat ze nodig hebben. Dat heeft het  CDA in de gemeenteraad van Aalsmeer op 30 oktober via een breed gesteund amendement op de jeugdhulpverordening voor elkaar gekregen. 

Indiener van het amendement en CDA-raadslid Marlon Kreeft was blij met de steun voor het amendement: ,,De verhouding tussen overheid, professionals en burger verandert drastisch. Het familiegroepsplan geeft hen het recht om zelf een plan te maken en plaatst hen in de positie van opdrachtgever.’’
Gemeenten zijn vanaf 1 januari wettelijk verplicht burgers te faciliteren bij het maken van dit familiegroepsplan. Omdat dit voor gemeenten een volkomen nieuwe taak is, vraagt dit nieuw beleid met nieuwe antwoorden.
Ook hulpverlenende instanties moeten werken op basis van deze familiegroepsplannen. Voor hen is dit ook een wezenlijke verandering. Het eigenaarschap van het probleem en de oplossing blijft bij de burger zelf, met het sociale netwerk. De hulpverlener wordt betrokken vanwege expertise en het uitvoeren van de vraag die voortkomt uit het familiegroepsplan.  
Voor het CDA Aalsmeer/Kudelstaart is het familiegroepsplan een belangrijk onderdeel van het nieuwe jeugdhulpbeleid. ,,Het familiegroepsplan past goed bij de filosofie van het CDA: samen redzaam. Mensen krijgen door dit familiegroepsplan de kans eerst zelf, met behulp van familie, vrienden en kennissen een plan te maken. Dát is als gemeente regie uit handen durven geven, dát is samen redzaam’’, aldus fractievoorzitter Robbert-Jan van Duijn van het CDA.

Foto-onderschrift: CDA-raadslid Marlon Kreeft

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.