10 oktober 2017

CDA blij met woningbouwproject VVA-terrein

Dirk van Willegen: “maak tempo met de realisatie van jongerenwoningen!”
CDA blij met woningbouwproject VVA-terrein

Het CDA is blij dat er eindelijk wat meer aandacht voor jongeren, starters en eenpersoonshuishoudens is. Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad unaniem de startnotitie ‘woningbouw VVA-terrein’ omarmd en kan het college van B&W aan de slag met de uitwerking van het bestemmingsplan. Op het VVA-terrein komt ruimte voor 24 koopwoningen (met een indicatieve v.o.n.-prijs van ongeveer € 170.00) en maximaal 56 sociale huurwoningen (deels voor jongeren en deels voor eenpersoonshuishoudens).

CDA fractievoorzitter Dirk van Willegen gaf tijdens de raadsvergadering aan verheugd te zijn over het plan: “dat deze woningen gerealiseerd gaan worden komt mede voort uit een motie die wij vorig jaar samen met AB hebben ingediend. In deze motie vroegen wij aandacht voor de doelgroep jongeren en eenpersoonshuishoudens en hebben we het college opgeroepen te zoeken naar locaties waar dit soort woningen snel gerealiseerd kunnen worden.”

Met het aannemen van de startnotitie is wat het CDA betreft een stap in de goede richting gezet, al zouden de christendemocraten graag zien dat er nog meer snelheid wordt gemaakt. Toen de discussie tijdens de raadsvergadering naar de smaak van de fractievoorzitter teveel over randzaken ging deed hij dan ook de oproep aan zijn collega raadsleden om “vooral het tempo er in te houden.”
“Uiteindelijk willen we allemaal dat onze jongeren ‘gewoon’ in Aalsmeer kunnen blijven wonen. Er is behoefte aan dit soort woningen en wij zien ze liever vandaag dan morgen. Wij zijn blij met de voortvarende aanpak van de wethouder en vinden dat het weer tijd wordt om sleutels om te draaien!”

 

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.